Persberichten / gemeentepagina Woensdrechtse Bode

 • Gemeentelijke infopagina week 27

  (01-07-2020)

  De gemeentelijke publicaties van woensdag 1 juli 2020 uit de Woensdrechtse Bode staan nu op internet.

 • Positief financieel beeld voor 2020 en volgende jaren

  (29-06-2020)
  Afbeelding: briefgeld in euro's

  Maandag 29 juni presenteerde wethouder Henk Kielman de Perspectievennota voor 2020-2024. Met deze nota stelt het college aan de raad een kader voor voor de uitwerking van de begroting. Voor 2020 en volgende jaren voorziet het college positieve cijfers. De financiële consequenties van de meicirculaire van het Rijk zijn daarin meegenomen. De Perspectievennota wordt op 3 september in de raad behandeld.

 • Gemeentelijke infopagina week 26

  (24-06-2020)

  De gemeentelijke publicaties van woensdag 24 juni 2020 uit de Woensdrechtse Bode staan nu op internet.

 • Voortbestaan hertenkamp Putte zeker gesteld tot 2023

  (23-06-2020)

  De verzorging van de herten in het hertenkamp in Putte zal de komende drie jaar in handen zijn van het dorpsplatform Putte. Het dorpsplatform heeft hiervoor een verzoek ingediend en het college van burgemeester en wethouders is onlangs akkoord gegaan met het hiervoor benodigde bedrag.

 • Waardering voor Woensdrechtse veteraan

  (23-06-2020)
  Afbeelding: samen met enkele veteranen plant het college van B&W de laatste witte anjers in het tijdelijke bloemperkje

  Vanwege de coronacrisis is besloten om de Woensdrechtse Veteranendag niet door te laten gaan. Het college van burgemeester en wethouders wil toch graag erkenning en waardering naar de in onze gemeente wonende veteranen tonen. Hiervoor wordt dit jaar onder andere een bloemenperkje met witte anjers aangelegd bij het gemeentehuis.

 • Voucher energiebesparende maatregelen voor huiseigenaren

  (23-06-2020)

  De gemeente Woensdrecht organiseert samen met het Regionaal Energieloket een actie waarbij huiseigenaren een voucher kunnen aanvragen ter waarde van € 45,00 om kleine energiebesparende maatregelen in de woning te treffen. Hierbij kunt u denken aan tochtstrips, radiatorfolie of leidingisolatie. Iedereen met een koopwoning ontvangt hier binnenkort een brief over. In deze brief staat hoe u de voucher aanvraagt en verzilvert.

 • Pilot restafval ondergronds blijkt een succes

  (23-06-2020)
  Afbeelding: ondergrondse afvalcontainers

  De resultaten uit de 1-jarige pilot ondergronds inzamelen restafval waren dermate positief dat het college heeft besloten om de pilot voorzieningen om te zetten naar permanente locaties. Ook wordt de capaciteit van het aantal aansluitingen op de pilot locaties uitgebreid wat meer inwoners de mogelijkheid geeft om er voor te kiezen het restafval zelf weg te brengen.

 • Gemeentelijke infopagina week 25

  (17-06-2020)

  De gemeentelijke publicaties van woensdag 17 juni 2020 uit de Woensdrechtse Bode staan nu op internet.

 • Gemeentelijke infopagina week 24

  (10-06-2020)

  De gemeentelijke publicaties van woensdag 10 juni 2020 uit de Woensdrechtse Bode staan nu op internet.

 • Voorstel aankoop grond voor mogelijke uitbreiding voetbalvereniging VIVOO

  (02-06-2020)

  Voetbalvereniging VIVOO uit Huijbergen heeft bij de gemeente Woensdrecht verzocht om uitbreiding van het voetbalcomplex. De gemeente wil hier in principe aan meewerken, maar heeft geen eigen gronden naast het complex. Nu is er de mogelijkheid om een pand aan de Bergsestraat en de daarbij horende gronden aan te kopen. Het college van burgemeester en wethouders heeft hier al mee ingestemd en nu moet de gemeenteraad het budget beschikbaar stellen.

 • Controle hondenbelasting gestart

  (02-06-2020)

  Dinsdag 2 juni maakte wethouder Henk Kielman bekend dat de komende vijf maanden in de gemeente Woensdrecht controles op de hondenbelasting zullen worden uitgevoerd. De controles worden uitgevoerd door de Belastingsamenwerking West-Brabant in samenwerking met controleurs van Legitiem BV.

Archief

Pagina opties