Persberichten / gemeentepagina Woensdrechtse Bode

 • Gemeentelijke infopagina week 46

  (14-11-2018)

  De gemeentelijke publicaties van woensdag 14 november uit de Woensdrechtse Bode staan nu op internet.

  In de krant is ook de beknopte weergave van de gemeentelijke begroting voor 2019 (BIEO) gepubliceerd. De pagina's kunt u hieronder downloaden.

 • Woensdrecht alvast voorbereid op gladheid

  (07-11-2018)

  Traditiegetrouw bereidt de gemeente Woensdrecht zich in november voor op de aanpak van winterse omstandigheden. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom het gladheidsbestrijdingplan 2018-2019 vastgesteld. U kunt dit op onze website www.woensdrecht.nl/gladheid teruglezen.

 • Buurtbemiddeling Woensdrecht per 1 januari van start

  (07-11-2018)
  Afbeelding: de professionele coördinatoren Woensdrecht (incl. Steenbergen en Tholen) en Bergen op Zoom

  Vrijwillige bemiddelaars gezocht voor nieuw initiatief in Woensdrecht

  Vanaf 1 januari 2019 kunnen inwoners van de gemeente Woensdrecht gebruik maken van buurtbemiddeling. Getrainde bemiddelaars helpen buren met problemen en ergernissen, zoals geluidsoverlast, ruzie over erfscheidingen of overlast door kinderen. Hierdoor kunnen inwoners het contact met elkaar herstellen en oplossingen bedenken. Buurtbemiddeling draagt bij aan veiligheid, sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk. Om te kunnen starten met buurtbemiddeling, is WijZijn Traversegroep op zoek naar vrijwilligers. Zij kunnen zich de komende periode aanmelden.

 • Gemeentelijke infopagina week 45

  (07-11-2018)

  De gemeentelijke publicaties van woensdag 7 november 2018 uit de Woensdrechtse Bode staan nu op internet.

 • Gemeentelijke infopagina week 44

  (31-10-2018)

  De gemeentelijke publicaties van woensdag 31 oktober 2018 uit de Woensdrechtse Bode staan nu op internet.

 • Woensdrecht biedt (toekomstige) huiseigenaren de mogelijkheid om te investeren in hun woning

  (25-10-2018)

  Onlangs heeft het college van de gemeente Woensdrecht besloten om de Verordening Stimuleringsleningen ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Inwoners van de gemeente Woensdrecht kunnen hiermee een lening aanvragen om te investeren in hun woning. De investering kan gedaan worden op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en/of levensloopbestendigheid. Daarnaast wordt ook extra geld beschikbaar gesteld voor de al bestaande Starterslening in de gemeente.

 • Gemeentelijke infopagina week 43

  (24-10-2018)

  De gemeentelijke publicaties van woensdag 24 oktober 2018 uit de Woensdrechtse Bode staan nu op internet.

 • Compliment aan mantelzorgers

  (23-10-2018)

  Mantelzorgers uit de gemeente Woensdrecht worden ook dit jaar in het zonnetje gezet als blijk van waardering voor hun inzet. Het college heeft besloten hen te belonen met een VVV-cadeaukaart van 50 euro. Tijdens de Woensdrechtse Dag van de Mantelzorg op 17 november a.s. zal wethouder Lars van der Beek stilstaan bij hun bijzondere inspanningen voor de samenleving.

 • Fortuinstraat op het oog voor nieuwbouw scholen

  (23-10-2018)

  Het college heeft de Fortuinstraat in Woensdrecht op het oog voor het nieuwe Integraal Kindcentrum in Woensdrecht. Nieuwbouw op de locatie van het huidige speeltuinterrein / de hondenuitlaatplaats aan de Fortuinstraat moet in ieder geval onderdak gaan bieden aan basisscholen De Stappen en De Poorte. Het college komt tot deze voorkeur na een uitgebreid locatieonderzoek en een unaniem advies van stakeholders. Het definitieve besluit is aan de gemeenteraad, die zich hierover tijdens de raadsvergadering van december zal uitspreken.

 • Gemeentelijke infopagina week 42

  (17-10-2018)

  De gemeentelijke publicaties van woensdag 17 oktober 2018 uit de Woensdrechtse Bode staan nu op internet.

 • Woensdrecht peilt interesse deelauto

  (17-10-2018)
  Autosleutel

  Een paar weken terug was het landelijk in het nieuws: de overheid wil de deelauto gaan bevorderen. Een deelauto is een auto die je kunt gebruiken op het moment dat je deze nodig hebt. Het komt erop neer dat meerdere mensen één auto gebruiken. De gemeente Woensdrecht wil in het kader van onze duurzaamheidsvisie graag weten hoe onze eigen inwoners tegenover het gebruik van deelauto’s staan. Geef je mening via www.woensdrecht.nl/deelauto

 • Samen aan de bak met bladafval

  (17-10-2018)

  De herfst is alweer een tijdje onderweg en daarbij hoort ook het vallen van het blad. Vanwege de extreem droge zomer valt het blad dit jaar eerder dan gebruikelijk. Onze buitendienst werkt hard aan het schoon en veilig houden van de openbare ruimte, maar uw hulp hierbij kunnen we altijd gebruiken!

 • Woensdrecht financieel gezond

  (09-10-2018)

  2019 en volgende jaren zwarte cijfers

  Dinsdag 9 oktober presenteerde wethouder Henk Kielman de begroting 2019 met het meerjarenperspectief tot en met 2022. De begroting 2019 toont een positief begrotingssaldo, met tevens een financieel gezond meerjarenperspectief. De gemeenteraad zal op 7 november de begroting vaststellen.

Archief

Pagina opties