Persberichten / gemeentepagina Woensdrechtse Bode

 • Gemeentelijke infopagina week 4

  (26-01-2022)

  De gemeentelijke publicaties van woensdag 26 januari 2022 uit de Woensdrechtse Bode staan nu op internet.

 • Nieuwe ronde gratis energiecadeaubonnen

  (24-01-2022)

  Cadeaubonnen ter waarde van €60 voor woningeigenaren en huurders

  De gemeente Woensdrecht geeft samen met het Regionaal Energieloket circa 1000 energiecadeaubonnen uit voor de nieuwe regeling RREW. Zowel woningeigenaren als huurders kunnen hiermee kleine energiebesparende producten aanschaffen ter waarde van €60,00. Ga snel naar: www.regionaalenergieloket.nl/woensdrecht/cadeaubon

 • Gemeente blijft groene initiatieven ondersteunen

  (24-01-2022)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs aangegeven het budget voor groene initiatieven te willen aanvullen. Ook hebben zij besloten €5.000,- uit te willen geven aan een groen initiatief dat momenteel in de Raadhuisstraat en op het Ouwe Raedthuysplein in Hoogerheide loopt.

 • Gemeentelijke infopagina week 3

  (19-01-2022)

  De gemeentelijke publicaties van woensdag 19 januari 2022 uit de Woensdrechtse Bode staan nu op internet.

 • Carnaval 2022 en corona: "Al snel te gezellig"

  (18-01-2022)

  De gemeente Woensdrecht heeft overleg gehad met de carnavalsverenigingen over de invulling van carnaval dit jaar. Zeker is dat er helaas geen grote optochten plaats zullen vinden en dat afhankelijk van de coronamaatregelen nog gedacht wordt over alternatieven.

 • Wijziging in gemeentelijke regels tegen drugshandel en rookverbod Kalmthoutse heide

  (18-01-2022)

  Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders besloten aan de gemeenteraad voor te stellen om de APV op een drietal punten te wijzigen. Het betreffen onderdelen die betrekking hebben op drugshandel op straat, het beperken van het risico op natuurbranden en begrippen uit de nieuwe Alcoholwet.

 • Duidelijkheid over giften in bijstandsituatie

  (18-01-2022)
  Spaarvarken met enkele muntjes

  Er komt landelijke wetgeving aan maar op de Brabantse Wal is er nu al duidelijkheid voor bijstandsgerechtigden: giften tot een bedrag van 1200 euro op jaarbasis zijn toegestaan zonder dat dit gevolgen heeft voor de uitkering. Ook het Woensdrechts college stelde de beleidsregels hierover onlangs vast. De ISD voert de regeling per 1 januari 2022 uit.

 • Gemeentelijke infopagina week 2

  (12-01-2022)

  De gemeentelijke publicaties van woensdag 12 januari 2022 uit de Woensdrechtse Bode staan nu op internet.

 • Gemeentelijke infopagina week 1

  (05-01-2022)

  De gemeentelijke publicaties van woensdag 5 januari 2022 uit de Woensdrechtse Bode staan nu op internet.

  Bekijk ook het filmpje met het jaaroverzicht van 2021.

 • Jaarwisseling in Woensdrecht rustig verlopen

  (01-01-2022)

  De jaarwisseling in de gemeente Woensdrecht is rustig verlopen. Door zowel politie, brandweer als gemeente is er geen uitzonderlijke inzet nodig geweest. Wel werd er -ondanks het landelijke vuurwerkverbod- veel vuurwerk afgestoken.

 • 3 Winnaars Woensdrecht Waarderingsprijs 2021

  (22-12-2021)

  Bart van der Veen en Jim Raaijmakers, Jan van Elzakker en Louis Minnebach en Eugene Jansen hebben woensdag de Woensdrecht Waarderingsprijs 2021 ontvangen als beloning voor hun inzet voor behoud van cultuurhistorische waarden. 

 • Gemeenteraadsverkiezingen 2022 in Woensdrecht met zeven partijen

  (22-12-2021)

  Conservatieve partij meldt zich aan als nieuw partij

  De inschrijftermijn voor de gemeenteraadsverkiezingen is onlangs gesloten. De huidige partijen ABZ, CDA, VVD, D66, AKT en PVDA hebben zich opnieuw aangemeld. Nieuwkomer is de Conservatieve Partij die ook deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen.

 • Begroting 2022 in een oogopslag (BIEO)

  (08-12-2021)
  Screenshot van de pagina uit de Woensdrechtse Bode met de Begroting 2022 in een oogopslag. Klik op de afbeelding om het document te bekijken

  Wethouder Kielman (financiën) geeft u via deze Begroting In Een Oogopslag (BIEO) graag beknopt inzicht in de belangrijkste inkomsten en uitgaven voor 2022.

 • Eerste stap naar een aardgasvrij Woensdrecht

  (07-12-2021)

  Geef uw mening over onze concept warmtevisie

 • Beleid voor het plaatsen van openbare laadpalen opgesteld

  (07-12-2021)
  Afbeelding: een laadpaal voor de elektrische auto nabij het gemeentehuis

  De gemeente Woensdrecht wil meewerken aan het verduurzamen van het verkeer en het plaatsen van openbare laadpalen faciliteren. Op dit moment zijn er alleen geen toetsingskaders en is er geen lokale regelgeving voor aanvragen van openbare laadpalen. Dit biedt burgers en ondernemers geen rechtszekerheid. Mede hierom is er nu een beleidsplan openbare laadinfrastructuur opgesteld.

 • Gemeentelijke infopagina week 48

  (01-12-2021)

  De gemeentelijke publicaties van woensdag 1 december 2021 uit de Woensdrechtse Bode staan nu op internet.

 • Hoe wordt het gemeentelijk vastgoed de komende jaren beheerd?

  (29-11-2021)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs het ‘Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gebouwenbeheer 2022-2025’ vastgesteld. In dit document staat geregeld hoe we de komende jaren omgaan met het gemeentelijk vastgoed. Deze gebouwen hebben vaak een maatschappelijke functie en moeten natuurlijk functioneel en veilig zijn.

 • Hoe gaan we in Woensdrecht om met erfgoed?

  (29-11-2021)

  Gemeente Woensdrecht zal samen met Monumentenhuis Brabant erfgoedbeleid op gaan stellen, waarbij ook een visie op de toekomst van onze kerken meegenomen zal worden.

Archief

Pagina opties