Persberichten / gemeentepagina Woensdrechtse Bode

 • Gemeentelijke infopagina week 8

  (24-02-2021)

  De gemeentelijke publicaties van woensdag 24 februari 2021 uit de Woensdrechtse Bode staan nu op internet.

 • Kwaliteit gemeentelijke sportparken in beeld gebracht

  (23-02-2021)

  De gemeente Woensdrecht kent diverse sportparken waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud. Er is een actualisatie gemaakt van hoe de sportparken er momenteel bij liggen en wat er de komende jaren aan onderhoud en renovaties benodigd is om de gewenste kwaliteit te behouden.

 • Gemeente vraagt ruim 50 verenigingen om aandacht voor jongeren

  (23-02-2021)

  Onlangs hebben ruim vijftig Woensdrechtse verenigingen die zeer betrokken zijn bij het welzijn van jongeren een mail ontvangen van de gemeente. In deze mail roept de gemeente de verenigingen op iets voor de jongeren te gaan organiseren en dat hiervoor geld beschikbaar komt. De mail is ondertekend door burgemeester Steven Adriaansen, wethouder Lars van der Beek, raadsleden Jeroen van der Ha, Robbert-Jan Willeboordse, Laura de Waal en de voorzitter van de jongerenraad Kaan Ercel.

 • Subsidie voor verenigingen verlengd

  (23-02-2021)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de waarderingssubsidies voor verenigingen met een jaar te verlengen. Verenigingen behouden dezelfde subsidie als de afgelopen jaren onder dezelfde voorwaarden. Een nieuwe aanvraag indienen is - net als vorig jaar wegens de coronamaatregelen - niet nodig.

 • Woensdrechtse aanpak blijkt sleutel bij schuldhulpverlening

  (23-02-2021)

  Betalingsproblemen tijdig signaleren en snel hulp bieden, voorkomt grote schulden en ingrijpende maatregelen, zoals huisuitzettingen, energie- en waterafsluitingen. Woensdrecht heeft dit de afgelopen jaren al ervaren. Dat deze aanpak nu regionaal en landelijk als de standaard gaat gelden, verbaast wethouder Lars van der Beek niet.

 • Woensdrecht continueert de ingeslagen weg als fiets- en wielergemeente

  (23-02-2021)

  Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders het Fiets- en wielerplan 2021-2022 akkoord bevonden. We willen de visie en ambitie van de afgelopen jaren continueren en aan de slag gaan met de verbeterpunten die uit de gehouden enquête naar voren komen. Het Fiets- en wielerplan 2021-2022 zal nu ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd worden.

 • Lekker buiten bewegen in Ossendrecht

  (22-02-2021)
  Afbeelding: de gloednieuwe calistenics toestellen in Ossendrecht

  Op initiatief van enkele Ossendrechtenaren en met ondersteuning van het dorpsplatform Ossendrecht, heeft de gemeente Woensdrecht afgelopen week een calisthenics park laten plaatsen in de speeltuin aan de Molenstraat/Bevrijdingstraat te Ossendrecht.

 • Gemeentelijke infopagina week 7

  (17-02-2021)

  De gemeentelijke publicaties van woensdag 17 februari 2021 uit de Woensdrechtse Bode staan nu op internet.

 • Gemeentelijke infopagina week 6

  (10-02-2021)

  De gemeentelijke publicaties van woensdag 10 februari 2021 uit de Woensdrechtse Bode staan nu op internet.

 • Woensdrecht neemt trajectbegeleider over

  (09-02-2021)

  Woensdrecht neemt één van de trajectbegeleiders van Stichting Samen Werken over. Ilse Portengen zet per 1 februari 2021 vanuit Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht (BWI) het coachen en begeleiden van deelnemers qua sociale activering/arbeidsmatige dagbesteding voort. Hiermee is de begeleiding van deze doelgroep zeker gesteld vanaf een nieuwe, lokale plek in Woensdrecht.

 • Digitale kanaal gemeente aanzienlijk vaker gebruikt

  (09-02-2021)

  Inwoners van de gemeente Woensdrecht weten de gemeente ook op andere manieren te vinden, nu het gemeentehuis vanwege de coronamaatregelen alleen nog op afspraak te bezoeken is. Dat blijkt onder andere uit cijfers over het gebruik van de digitale dienstverlening.

 • Gemeentelijke infopagina week 5

  (03-02-2021)

  De gemeentelijke publicaties van woensdag 3 februari 2021 uit de Woensdrechtse Bode staan nu op internet.

 • Gemeentelijke infopagina week 4

  (27-01-2021)

  De gemeentelijke publicaties van woensdag 27 januari 2021 uit de Woensdrechtse Bode staan nu op internet.

 • Gladheidsbestrijding winter 2020-2021

  (08-12-2020)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs het ‘Gladheidbestrijdingsplan 2020-2025’ vastgesteld. De komende periode staan onze buitendienstmedewerkers weer dag en nacht klaar om de wegen veilig en begaanbaar te houden bij (dreigende) gladheid.

Archief

Pagina opties