Persberichten / gemeentepagina Woensdrechtse Bode

 • Veiligheid in en om huis in pop-up store Ossendrecht

  (24-09-2018)
  Afbeelding: Doe tips op om een woningbrand te voorkomen in de pop-up store in Ossendrecht

  De gemeente Woensdrecht organiseert in samenwerking met de Brandweer, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, Politie, GHOR, Rode Kruis, buurtpreventieteam Ossendrecht en Whatsapp alert groep van 4 t/m 6 oktober en van 11 t/m 13 oktober aan de Molenstraat 20a/c een pop-up store. Deze tijdelijke ‘winkel’ gebruiken de organisaties als ruimte om mensen bewust(er) te maken van de risico’s en gevolgen van onveilige situaties in en om huis.

 • Bij de beste logistieke Hotspot horen de beste parkeer- en verblijfsvoorzieningen voor vrachtwagens

  (20-09-2018)
  Afbeelding: Partners vanuit de logistiek en betrokken overheden, waaronder de West-Brabantste gemeenten, hebben de intentieovereenkomst ‘Vrachtwagenparkeren regio West-Brabant’ getekend.

  Vrachtwagenparkeren: dat doen we met zijn allen!

  Op woensdag 19 september ondertekenden Regio West-Brabant, Provincie, de 19 West-Brabantse gemeenten, transport en logistieke sector, VNO-NCW Brabant Zeeland, havenbedrijf Moerdijk en Politie de intentieovereenkomst “Vrachtwagenparkeren in West-Brabant”.

 • Gemeentelijke infopagina week 38

  (19-09-2018)

  De gemeentelijke publicaties van woensdag 19 september 2018 uit de Woensdrechtse Bode staan nu op internet.

 • Bovengemiddelde score voor Woensdrechtse Wmo

  (18-09-2018)

  Wmo-cliënten beoordelen het contact met de gemeente, de kwaliteit en het resultaat van de ondersteuning hoger dan gemiddeld in Nederland. Dat blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek dat over 2017 uitgevoerd is. “Een mooi resultaat waar we trots op mogen zijn”, aldus verantwoordelijke portefeuillehouder Lars van der Beek.

 • Nette tarieven voor huishoudelijke ondersteuning en begeleiding 2019

  (18-09-2018)

  De colleges van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht hebben de nieuwe tarieven vastgesteld voor huishoudelijke ondersteuning en begeleiding in 2019. In de nieuwe contracten met aanbieders is voorzien in de cao-afspraken voor werknemers in de huishoudelijke ondersteuning en begeleiding. Zij gaan erop vooruit. De eigen bijdrage voor cliënten verandert vrijwel niet en wordt zelfs gemaximeerd op € 17,50 voor een periode van vier weken.

 • Fietssluis in Onderstal Hoogerheide

  (12-09-2018)
  Verkeersbord doodlopend

  Vanuit de bewoners van de Onderstal in Hoogerheide is aangegeven dat de hoeveelheid verkeer in de straat aanzienlijk is toegenomen na het verwijderen van het viaduct en de aanleg van het nieuwe gedeelte van de Scheldeweg. Met name bij fietsers en voetgangers is er een gevoel van onveiligheid ontstaan. Voor de verkeersveiligheid heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om een fietssluis te realiseren, waardoor de straat autoluw zal worden.

 • Gemeentelijke infopagina week 37

  (12-09-2018)

  De gemeentelijke publicaties van woensdag 12 september 2018 uit de Woensdrechtse Bode staan nu op internet.

  In deze uitgave is ook de Nieuwsflits Sociaal Domein (voorheen: Wmo Journaal) opgenomen. Ook die pagina is als download toegevoegd.

 • Gemeentelijke infopagina week 36

  (05-09-2018)

  De gemeentelijke publicaties van woensdag 5 september 2018 uit de Woensdrechtse Bode staan nu op internet.

  De infopagina is uitgevoerd in een nieuwe lay-out voor een betere leesbaarheid en met een meer eigentijdse vormgeving.

 • Kwaliteit wegen en openbare verlichting gaat zichtbaar omhoog

  (04-09-2018)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs het ‘Beleidsplan wegen 2019-2023’ en het ‘Beleids- en beheerplan openbare verlichting 2019-2022’ vastgesteld. De kwaliteit van de wegen en verlichting is van invloed op de (verkeers)veiligheid, maar geeft een gebied ook een bepaalde uitstraling. De komende jaren investeren we fors in de wegen en verlichting, als onderdeel van het zichtbaar naar een hoger niveau tillen van de gehele openbare ruimte.

 • Het college van Woensdrecht gaat voortvarend samen door

  (30-08-2018)
  Afbeelding: voorblad van het Collegewerkprogramma 2018-2022 (Samen door)

  Na de verkiezingen in maart 2018 heeft het nieuwe college in Woensdrecht zijn ambities opgeschreven in een collegewerkprogramma. Daarin heeft het concreet beschreven wat het voor en met de inwoners gaat doen. Het college bespreekt dit met de gemeenteraad. Het collegewerkprogramma is terug te lezen hier op de gemeentelijke website.

 • Gemeente Woensdrecht stevent af op een positief resultaat 2018

  (30-08-2018)

  Incidentele meevallers van 5 ton

  Wethouder Financiën Henk Kielman presenteerde donderdag 30 augustus namens het college van B&W de tussentijdse bestuursrapportage 2018. De gemeente stevent af op een positief resultaat van ruim 6 ton.

 • Gemeentelijke infopagina week 35

  (29-08-2018)

  De gemeentelijke publicaties van woensdag 29 augustus 2018 uit de Woensdrechtse Bode staan nu op internet.

 • Erfgoed beter in beeld door nieuwe verordening

  (28-08-2018)

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht heeft een nieuwe erfgoedverordening vastgesteld. Niet alleen onroerend goed, maar bijvoorbeeld ook verzamelobjecten kunnen hiermee tot gemeentelijk erfgoed benoemd worden. Deze verordening is ook voorzien van archeologische en cultuurhistorische waardenkaarten. Deze zullen in de toekomst gebruikt worden in nieuwe bestemmings- en omgevingsplannen.

 • Woensdrecht concreet aan de slag met duurzaamheid

  (28-08-2018)

  De gemeente Woensdrecht werkt al langer met inwoners, bedrijven en organisaties aan het duurzaam maken van de gemeente. Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders het ‘Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2018-2022’ vastgesteld, waarmee het thema duurzaamheid tastbaar en concreet gemaakt wordt. Dit zal nu, inclusief het benodigde budget van €40.000 per jaar, voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Daarnaast wordt de uitvoering van sommige duurzame maatregelen gedekt via reguliere budgetten vanuit andere beleidsterreinen.

 • Verbetering mobiel antenne-netwerk in Woensdrecht

  (28-08-2018)

  Naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad van Woensdrecht, is onderzocht hoe de dekking van het mobiele verkeer in onze gemeente verbeterd kan worden. Zowel op korte als langere termijn zijn er een aantal ontwikkelingen te melden.

 • Gemeente zet sluipwesp in tegen bladluis

  (21-08-2018)
  Afbeelding: Sluipwesp met bladluis

  U kent vast wel de kleverige substantie die op uw auto zit nadat deze onder een boom geparkeerd heeft gestaan. Dit is honingdauw, een afscheidingproduct van bladluizen. Met name op lindes en esdoorns kunnen grote aantallen bladluizen aan de onderkant van de bladeren zitten. De gemeente Woensdrecht heeft veel meldingen gekregen over honingdauw en is een proef gestart met het uitzetten van sluipwespen, de natuurlijke vijand van de bladluis, om de overlast te verminderen.

Archief

Pagina opties