Persberichten / gemeentepagina Woensdrechtse Bode

 • Gemeentelijke infopagina week 3

  (16-01-2019)

  De gemeentelijke publicaties van woensdag 16 januari uit de Woensdrechtse Bode staan nu op internet.

 • Molen Huijbergen de komende jaren in handen van molenstichting

  (14-01-2019)
  Afbeelding: Wethouder Van Agtmaal overhandigt de sleutel van molen Johanna aan de heer Sanders, voorzitter van de molenstichting

  Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs besloten om de exploitatie van Molen Johanna in Huijbergen voor de komende jaren onder te brengen bij de ‘Molenstichting Molen Johanna’. Zij zijn van plan om activiteiten te organiseren en de molen meer open te gaan stellen voor publiek.

 • Gemeentelijke infopagina week 2

  (09-01-2019)

  De gemeentelijke publicaties van woensdag 9 januari uit de Woensdrechtse Bode staan nu op internet.

 • Firma Tummers Hoogerheide wint Woensdrecht Promotieprijs 2018

  (03-01-2019)
  Afbeelding: directieleden van de Firma Tummers nemen de oorkonde en de Promotieprijs in ontvangst

  Burgemeester Steven Adriaansen van de gemeente Woensdrecht heeft donderdagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie de Promotieprijs Woensdrecht 2018 uitgereikt aan de Firma Tummers Hoogerheide.

 • Rustige jaarwisseling in Woensdrecht

  (01-01-2019)

  De jaarwisseling in de gemeente Woensdrecht is rustig verlopen. Er vonden geen noemenswaardige incidenten plaats. Door zowel politie, brandweer als gemeente is geen uitzonderlijke inzet nodig geweest. Het eerste beeld laat zien dat er nauwelijks vernielingen zijn gepleegd in de gemeente.

 • Nix18: ook in 2019

  (27-12-2018)

  De doelstelling van de campagne NIX18 van de rijksoverheid is duidelijk: geen alcohol vóór het 18e levensjaar. Het helpt als ouders dit onderwerp tijdig bespreekbaar maken op een goed moment. De decembermaand bijvoorbeeld. Aandacht voor het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren blijft nodig. Woensdrecht steekt het komende jaar in op de combinatie van preventie en handhaving en voorlichting en activiteiten voor jongeren, ouders én alcoholverstrekkers.

 • Gemeentelijke infopagina week 52

  (27-12-2018)

  De gemeentelijke publicaties van donderdag 27 december uit de Woensdrechtse Bode staan nu op internet.

  Volgende week verschijnt er geen Woensdrechtse Bode. De eerste uitgave in 2019 komt uit op woensdag 9 januari 2019.

 • Extra hulp in huis blijft mogelijk

  (24-12-2018)

  Het Woensdrechts college heeft besloten om de regeling ‘Huishoudelijke Hulp Toelage’ ook in 2019 in stand te houden. Mensen met een Wmo-indicatie voor huishoudelijke hulp en geregistreerde mantelzorgers kunnen hiermee tegen een gereduceerd tarief extra huishoudelijke ondersteuning inkopen. De eigen bijdrage gaat per 1 april a.s. wel omhoog naar € 7,50 per uur.

 • Gemeentelijke infopagina week 51

  (19-12-2018)

  De gemeentelijke publicaties van woensdag 19 december uit de Woensdrechtse Bode staan nu op internet.

  In de krant is ook een nieuwsflits over het sociaal domein opgenomen. Die kunt u eveneens hieronder downloaden.

 • Woensdrecht in de bres voor de bij

  (19-12-2018)

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht heeft ingestemd met het convenant Bijenlandschap West-Brabant en de Nationale Bijenstrategie. De gemeente draagt ook € 5000,- bij aan het project. Het doel is om het leefgebied van bijen en andere bestuivers te verbeteren.

Archief

Pagina opties