Persberichten / gemeentepagina Woensdrechtse Bode

 • Gemeentelijke infopagina week 38

  (16-09-2020)

  De gemeentelijke publicaties van woensdag 16 september 2020 uit de Woensdrechtse Bode staan nu op internet.

 • Gemeentelijke infopagina week 37

  (09-09-2020)

  De gemeentelijke publicaties van woensdag 9 september 2020 uit de Woensdrechtse Bode staan nu op internet.

 • Vervanging gas- en waterleiding in Hoogerheide

  (09-09-2020)

  In Hoogerheide zal vanaf halverwege september gewerkt worden aan het vervangen van de gas- en waterleidingen. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk vanwege de leeftijd van de leidingen en worden in opdracht van DNWG en Enexis Netbeheer uitgevoerd door aannemer Baas B.V.

 • Woensdrecht houdt aandacht voor laaggeletterdheid vast

  (08-09-2020)

  Lzeen en shicrejvn is niet voor iereeden vezlafneksprend.
  In deze ‘Week van Lezen en Schrijven’ (7 t/m 13 september) wordt hier extra aandacht voor gevraagd. Ook in Woensdrecht doen we dat, aangezien het percentage mensen dat moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen en/of het gebruik van computer of smartphone hoger ligt dan het landelijk gemiddelde (16% tegenover 11%). Het ‘lokaal werk-/jaarplan laaggeletterdheid 2020-2021’ geeft aan hoe Woensdrecht verder bouwt aan het To-Taalhuis en invulling geeft aan het onlangs opgestelde regionale plan van aanpak.

 • Schoolbesturen tekenen huisvestingsplan onderwijs

  (08-09-2020)
  Afbeelding: vertegenwoordigers van de diverse schoolbesturen. Links wethouder Van der Beek

  Wethouder Lars van der Beek en de schoolbesturen van primair, voortgezet en voorgezet speciaal onderwijs tekenden vandaag de overeenkomst die hoort bij het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Zij bekrachtigden hiermee de afspraken over de investeringen in onderwijshuisvesting in de gemeente Woensdrecht voor de komende vier jaar en verder.

 • Ook Woensdrecht waarschuwt senioren voor oplichting

  (08-09-2020)
  Afbeelding: acteur Kees van Hulst (hij is het boegbeeld van de campagne)

  De gemeente Woensdrecht steunt de campagne Senioren en Veiligheid die in de maand september uitgerold wordt door het ministerie van Justitie en Veiligheid en vele andere samenwerkingspartners. De campagne is erop gericht om senioren concrete tips te geven om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van verschillende vormen van criminaliteit, zoals meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude en phishing. Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont!

 • Gebruik lachgas verder beperkt en oplaten van ballonnen verboden

  (08-09-2020)

  Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om een gewijzigde Algemene plaatselijke verordening (APV) aan de gemeenteraad voor te leggen. Naast een groot aantal technische wijzigingen stelt het college voor om het gebruik van lachgas in de openbare ruimte te verbieden als dit hinder/overlast veroorzaakt. Ook stelt het college voor om het oplaten van ballonnen te verbieden.

 • Dienstverlening Woensdrecht blijft voorlopig op afspraak

  (08-09-2020)

  Vanwege de coronacrisis werd eerder besloten alleen op afspraak te werken en niet met vrije inloopuren bij de receptie en balies in het gemeentehuis. In eerste instantie gold deze maatregel tot 1 september 2020. Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs besloten deze maatregel ook daarna voort te zetten, in ieder geval tot zo lang geadviseerd wordt om 1,5 meter afstand te houden.

 • Gemeentelijke infopagina week 36

  (02-09-2020)

  De gemeentelijke publicaties van woensdag 2 september 2020 uit de Woensdrechtse Bode staan nu op internet.
  In de krant is ook de Nieuwsflits over het sociaal domein opgenomen.

 • Gemeentelijke infopagina week 35

  (26-08-2020)

  De gemeentelijke publicaties van woensdag 26 augustus 2020 uit de Woensdrechtse Bode staan nu op internet.

Archief

Pagina opties