Persberichten / gemeentepagina Woensdrechtse Bode

 • Gemeentelijke infopagina week 48

  (25-11-2020)

  De gemeentelijke publicaties van woensdag 25 november 2020 uit de Woensdrechtse Bode staan nu op internet.

 • Team Jeugd vervangt Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

  (24-11-2020)

  Vanaf 1 januari 2021 gaat Woensdrecht verder zonder de merknaam van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De jeugdprofessionals communiceren voortaan ‘gewoon’ vanuit de gemeente Woensdrecht als team Jeugd. Inhoudelijk verandert er niets: voor vragen over opvoeden en opgroeien kan iedereen bij hen aankloppen.

 • Woensdrecht laat Economische Barometer uitvoeren

  (24-11-2020)

  BAROMETER MOET BASIS VORMEN VOOR ECONOMISCHE VISIE 2021

  De gemeente Woensdrecht doet onderzoek naar de economische structuur, ontwikkeling van werkgelegenheid, arbeidsmarkt en onderwijs. De onderzoeksresultaten moeten de basis vormen voor de Economische Visie 2021 van Woensdrecht. Dit meldde wethouder economische zaken Henk Kielman tijdens de persbijeenkomst van dinsdag 24 november.

 • Impuls aan het openbaar groen

  (24-11-2020)

  Nu het plantseizoen is aangebroken heeft het college van burgemeester en wethouders onlangs besloten om te investeren in aanplant van bomen en ander openbaar groen. Hiermee blijft niet alleen het groene karakter van onze gemeente behouden, maar openbaar groen speelt ook een belangrijke rol bij steeds vaker voorkomende weersextremen.

 • Stand van zaken zonneparken

  (24-11-2020)
  Afbeelding: zonnepanelen

  De gemeente Woensdrecht heeft de ambitie om in 2035 geheel energieneutraal te zijn. Zonneparken spelen een belangrijke rol in het verduurzamen van de energie-productie. Voor vier initiatieven heeft het college van burgemeester en wethouders een voorlopige omgevingsvergunning afgegeven.

 • Concept Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2021-2025 gepresenteerd

  (20-11-2020)

  Tijdens een webinar eerder deze week werd het concept Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2021-2025 door wethouder Jeffrey van Agtmaal en de verkeerskundige van de gemeente Woensdrecht besproken met de gemeenteraad en samenwerkende partners. Vanaf vandaag kan iedereen deze visie en tevens uitvoeringsplan bekijken op de gemeentelijke website. Reacties of aanvullende ideeën zijn van harte welkom en ontvangen wij graag voor 5 december 2020.

 • Gemeentelijke infopagina week 47

  (18-11-2020)

  De gemeentelijke publicaties van woensdag 18 november 2020 uit de Woensdrechtse Bode staan nu op internet.

 • Woensdrecht maakt nieuwe visie op wonen 2021-2025

  (17-11-2020)

  Onlangs is de Woonvisie 2021-2025 gemaakt en goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. Met deze woonvisie wil de gemeente Woensdrecht ervoor zorgen dat onze dorpen zich ook in de toekomst blijven ontwikkelen als kernen waarin het voor alle inwoners goed wonen is. De woonvisie zal nu ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

 • Woensdrecht Promotieprijs wordt dit jaar Woensdrecht Waarderingsprijs

  (17-11-2020)

  Vanwege de Covid-19 pandemie wordt er dit jaar geen Woensdrecht Promotieprijs uitgereikt. In plaats daarvan wordt voor 2020 éénmalig de Woensdrecht Waarderingsprijs ingesteld.

 • Gemeentelijke infopagina week 46

  (11-11-2020)

  De gemeentelijke publicaties van woensdag 11 november 2020 uit de Woensdrechtse Bode staan nu op internet.

 • Brandweerteams Huijbergen, Ossendrecht en Putte zoeken nieuwe collega’s

  (10-11-2020)
  Screenshot uit een campagnefilm voor brandweervrijwilligers Parttime Hero

  Wie wordt een nieuwe 'Parttime Hero'?

  Brandweerteams Huijbergen, Ossendrecht en Putte zoeken versterking. Dinsdag 10 november deed burgemeester Steven Adriaansen samen met Patrick Pijnen, teamleider van de post Ossendrecht een oproep naar met name jongeren in de gemeente Woensdrecht.

 • Woensdrecht sluit aan bij Meld Misdaad Anoniem

  (10-11-2020)
  Beeldmerk Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800 - 7000

  De gemeente Woensdrecht gaat samenwerken met Meld Misdaad Anoniem en is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. De gemeente ontvangt vanaf nu relevante signalen over criminaliteit en fraude in de gemeente Woensdrecht. De samenwerking vergroot de informatiepositie van de gemeente en versterkt hiermee de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit.

 • Gemeentelijke infopagina week 45

  (04-11-2020)

  De gemeentelijke publicaties van woensdag 4 november 2020 uit de Woensdrechtse Bode staan nu op internet.

 • Gemeentelijke infopagina week 44

  (28-10-2020)

  De gemeentelijke publicaties van woensdag 28 oktober 2020 uit de Woensdrechtse Bode staan nu op internet.

 • Start project Integraal Kindcentrum in Woensdrecht

  (26-10-2020)

  De aftrap is gegeven: het proces om een Integraal Kindcentrum (IKC) te realiseren in de kern Woensdrecht gaat van start. Vandaag tekenden gemeente, Stichting Lowys Porquin en LPS Jongleren een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV). SMV begeleidt het proces om tot duurzame en energieneutrale nieuwbouw te komen. Ook Tafeltennisvereniging Hotak’68 neemt zijn intrek in het pand. De vereniging tekende daartoe een intentieovereenkomst.

 • Uw woning verduurzamen? De gemeente en het Regionaal Energieloket helpen u graag op weg!

  (16-10-2020)

  Om het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid om te zetten naar concrete acties voor onze inwoners, werken we samen met het Regionaal Energieloket. U kunt hier altijd terecht met vragen over het verduurzamen van uw woning en er worden regelmatig acties of informatiebijeenkomsten georganiseerd. Wat speelt er momenteel?

 • Verken nu al een groot deel van het mountainbike netwerk Grenspark Kalmthoutse Heide

  (16-10-2020)
  Afbeelding: mountainbikers in het bos

  Grenspark Kalmthoutse Heide is verheugd om samen met alle partners (Gemeente Woensdrecht, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Evides Waterbedrijf en Sport Vlaanderen) al een groot deel van het nieuwe mountainbike netwerk te openen. Vanaf vandaag kan iedereen drie van de vier uitdagende routes door de prachtige omgeving verkennen.

 • College Woensdrecht stelt lachgasverbod in op elf plekken

  (13-10-2020)

  Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om, op basis van de Algemene plaatselijke verordening (APV), elf plekken in de gemeente aan te wijzen waar een lachgasverbod van kracht is. Dat betekent dat het op die plekken verboden is om lachgas te gebruiken of voorhanden te hebben. Het gaat om plekken waar het gebruik van lachgas tot hinder leidt en het woon- en leefklimaat wordt aangetast. Het verbod wordt van kracht op 15 oktober.

 • Vervanging gas- en waterleiding in Hoogerheide

  (09-09-2020)

  In Hoogerheide zal vanaf halverwege september gewerkt worden aan het vervangen van de gas- en waterleidingen. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk vanwege de leeftijd van de leidingen en worden in opdracht van DNWG en Enexis Netbeheer uitgevoerd door aannemer Baas B.V.

Archief

Pagina opties