Persberichten / gemeentepagina Woensdrechtse Bode

 • Gemeentelijke infopagina week 28

  (10-07-2019)

  De gemeentelijke publicaties van woensdag 10 juli uit de Woensdrechtse Bode staan nu op internet.

 • Met lachgas valt niet te lachen

  (08-07-2019)

  Op verzoek van de gemeenteraad (motie d.d. 21 mei) heeft de gemeente Woensdrecht de afgelopen periode extra aandacht besteed aan het gebruik van lachgas onder jongeren. Novadic-Kentron waarschuwt voor de effecten van lachgas, dat gezien wordt als een relatief onschuldig middel om in een roes te geraken maar de gezondheid ernstig kan schaden. Omdat er ook in Woensdrecht signalen zijn dat er lachgas wordt gebruikt, is ingezet op gerichte voorlichting.

 • Gemeentelijke infopagina week 27

  (03-07-2019)

  De gemeentelijke publicaties van woensdag 3 juli uit de Woensdrechtse Bode staan nu op internet.

 • Gemeentelijke infopagina week 26

  (26-06-2019)

  De gemeentelijke publicaties van woensdag 26 juni uit de Woensdrechtse Bode staan nu op internet.

 • Doorontwikkeling participatiecafé De Bunt Putte

  (25-06-2019)

  In Putte is een ontmoetingscentrum opgezet door ‘Stichting participatiecafé De Bunt’. Het bestuur van De Bunt wil het ontmoetingscentrum graag doorontwikkelen en heeft hiervoor een visiedocument opgesteld. Zij willen een lichte vorm van dagbesteding aanbieden en hier niet alleen vrijwilligers voor inzetten, maar ook een betaalde coördinator. Aan de gemeente Woensdrecht is gevraagd om dit te faciliteren door de loonkosten van deze coördinator op zich te nemen. Het college van burgemeester en wethouders staat achter de doorontwikkeling, maar heeft niet ingestemd met het verzoek om de personeelskosten te financieren. Samen met het bestuur van De Bunt wordt op zoek gegaan naar alternatieven.

 • Ook in onze gemeente veel eikenprocessierupsen dit jaar

  (25-06-2019)
  Afbeelding: nest met eikenprocessierupsen op de stam van een boom

  In grote delen van Nederland is er overlast door de eikenprocessierups. Ook in de gemeente Woensdrecht hebben we er dit jaar meer last van dan voorgaande jaren. Om de overlast te beperken is er in april al preventief gespoten met een biologisch bestrijdingsmiddel door een gespecialiseerd bedrijf langs de doorgaande (school)fietsroutes.

 • Bewoners krijgen invloed op inzet Boa

  (25-06-2019)

  Pilot 'rent a Boa' in september van start

  Vanaf september gaat Woensdrecht aan de slag met de pilot ‘rent a Boa’, waarbij burgers directe invloed krijgen op de inzet van de Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa). De opzet is dat inwoners in contact komen met de Boa en wijkagent en samen een plan maken hoe bepaalde problemen in de openbare ruimte aangepakt kunnen worden. Te denken valt aan hondenoverlast, parkeeroverlast, verkeersovertredingen en andere overlast in de openbare ruimte.

 • Gemeentelijke infopagina week 25

  (19-06-2019)

  De gemeentelijke publicaties van woensdag 19 juni uit de Woensdrechtse Bode staan nu op internet.

 • Extra jeu de boulesbanen in Putte

  (18-06-2019)

  Wegens groot succes van de huidige jeu de boulesbaan in Putte, heeft het dorpsplatform Putte heeft samen met KBO Putte en MFC De Biezen het plan opgevat om 3 extra jeu de boulesbanen aan te leggen. Het college van burgemeester en wethouders is onlangs akkoord gegaan om het gevraagde budget van € 10.147,- te bekostigen uit het reservebudget van de dorpsplatforms.

Archief

Pagina opties