24-11-2016 - WOZ waarden online beschikbaar (24-11-2016)

Dit item is verlopen op 24-12-2016.

Hoogerheide - Vanaf uiterlijk 5 december kunnen inwoners van de gemeente Woensdrecht de WOZ-waarde van hun woning digitaal opvragen bij het zogenaamde online WOZ-waardeloket. De WOZ-waarde van woningen is vanaf 1 oktober 2016 een openbaar gegeven. Vanaf dat moment kunnen inwoners de WOZ-waarde van hun woning vergelijken met die van andere woningen. “Iedereen kan eenvoudig en laagdrempelig de WOZ-waarde opvragen bij één centraal punt, het online WOZ-waardeloket “ aldus verantwoordelijk portefeuillehouder Martin Groffen..

Voordat een gemeente mag aansluiten op de Landelijke voorziening WOZ moet eerst met goed resultaat een aansluittoets worden gedaan. De afgelopen periode is de Belastingsamenwerking West- Brabant druk bezig geweest met het mogelijk maken van de verbinding tussen de WOZ-administratie en de landelijke voorziening. De Waarderingskamer heeft onlangs bericht dat Woensdrecht geslaagd is voor de aansluittoets.

“Concreet betekent dit dat uiterlijk 5 december 2016 de WOZ-gegevens van woningen (nog niet voor bedrijven) in Woensdrecht te raadplegen zijn in het online WOZ-waardeloket. Een extra service aan onze burgers” besluit Groffen

Achtergrond info:
Gemeenten zijn bronhouder van de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken en stellen informatie uit deze registratie beschikbaar via de LV WOZ. Het Kadaster beheert de LV WOZ en stelt de gegevens beschikbaar. Gemeenten bepalen de WOZ-waarde van huizen, winkels, kantoren en bouwpercelen. Deze WOZ-waarde heeft invloed op de hoogte van een aantal belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB) en de inkomstenbelasting. De WOZ-waarde en gerelateerde gegevens als adresgegevens, kadastrale aanduiding en BAG-ID worden via de LV WOZ aangeboden. Zo kunnen afnemers WOZ-gegevens eenvoudiger en efficiënter gebruiken.

Pagina opties