Aanbeveling herbenoeming burgemeester Steven Adriaansen (21-05-2019)

Dit item is verlopen op 21-06-2019.

Op 1 oktober 2019 eindigt de eerste benoemingstermijn van burgemeester S. Adriaansen. De heer Adriaansen heeft aan de commissaris van de Koning aangegeven voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. De commissaris heeft op 17 januari 2019 aan de raad gevraagd daarover een aanbeveling te doen. De raad heeft zojuist in een besloten vergadering besloten de burgemeester aan te bevelen voor herbenoeming. Deze aanbeveling wordt aan de minister van Binnenlandse Zaken voorgelegd, die daarover een besluit neemt.

De commissie heeft teruggekeken op het functioneren van burgemeester Adriaansen in de afgelopen jaren. Dat is gedaan aan de hand van de 'Profielschets burgemeester van Woensdrecht 2013'. Op 21 mei 2019 heeft de gemeenteraad, zoals de Gemeentewet bepaalt, in beslotenheid gesproken over de aanbeveling tot herbenoeming en de voorbereidende werkzaamheden die de vertrouwenscommissie daarvoor heeft gedaan. Op de werkzaamheden van deze commissie en die van de raad rust geheimhouding. Het enige dat openbaar gemaakt mag worden is het besluit van de raad. Dat is op 21 mei in een aansluitende openbare raadsvergadering gedaan.

De raad heeft besloten aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de aanbeveling te doen de heer Adriaansen opnieuw te benoemen als burgemeester van Woensdrecht.

Vervolg

Als de minister hiermee instemt volgt een Koninklijk Besluit. Naar verwachting wordt dit besluit voor 1 september genomen.

Pagina opties