Aandacht voor jonge mantelzorgers (04-05-2021)

Bij mantelzorg wordt niet vaak gedacht aan jonge mensen. Toch groeit naar schatting één op de vier of vijf kinderen in Nederland op in een gezin of een omgeving waar door ziekte, een beperking of verslaving veel zorg uitgaat naar een ander gezinslid. Jongeren dragen vaak bij aan het verlenen van zorg, hebben meer zorgen en minder ruimte tot zelfontwikkeling. Het steunpunt Mantelzorg Brabantse Wal zet zich in voor hen, om de situatie waarin zij zitten te leren herkennen, te erkennen en waar nodig te helpen.

Het Steunpunt is in Woensdrecht te bereiken via BWI Woensdrecht. Zij zijn er voor jonge mantelzorgers: kinderen en jongeren tussen de 4 en 24 jaar die opgroeien met een vader, moeder, broertje of zusje, opa, oma of soms een goede vriend of vriendin met een ziekte, beperking of verslaving. Het Steunpunt organiseert ontspannende en informatieve activiteiten, biedt een luisterend oor en zorgt voor persoonlijke ondersteuning waar nodig.

Portefeuillehouder Lars van der Beek onderkent het belang hiervan: “Kinderen nemen de situatie vaak zoals die is en vervullen ‘als vanzelfsprekend’ hun rol hierin. Maar het doet goed om hen onbezorgd te zien genieten van een moment exclusief voor hen.”

Herkennen en erkennen

Daarnaast wordt ingezet op het beter er- en herkennen van jonge mantelzorgers. Er worden voorlichtingen gegeven aan professionals en webinars voor ouders. Het Steunpunt heeft ook een gastles ontwikkeld voor middelbare scholen om jongeren wegwijs te maken. Op een laagdrempelige en interactieve manier worden scholieren bewust gemaakt van het thema ‘jonge mantelzorger' en 'zorg voor elkaar’.

Activiteiten

Tijdens de landelijke week van de jonge mantelzorgers (dit jaar van 1 t/m 7 juni a.s.) worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor zowel professionals als de jongeren zelf. Aanmelden kan vanaf nu via aanmelden@mantelzorgboz.nl onder vermelding van naam, adres en geboortedatum.

Voor jongeren van 13 jaar en ouder is er een mountainbike clinic op zaterdag 5 juni van 14.00 uur tot 16.30 uur. Op woensdagmiddag 2 juni is er een workshop taartjes versieren voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar (13.30 uur - 16.00 uur).
Voor professionals wordt er een webinar georganiseerd over het herkennen van jonge mantelzorgers en ondersteuningsmogelijkheden. Dit wordt interactief vormgegeven samen met jonge mantelzorgers. Datum: 1 juni van 16.00 uur tot 17.00 uur.

Contact

Het Steunpunt mantelzorg Brabantse Wal is bereikbaar via telefoonnummer 0164-672049 en via e-mail: info@mantelzorgboz.nl. Ook op www.mantelzorgbrabantsewal.nl staat informatie over jonge mantelzorgers. Contactpersoon in Woensdrecht is Lenny Winkel.

Pagina opties