Aanleg nieuwe carpoolplaats Hoogerheide (27-05-2019)

Dit item is verlopen op 27-06-2019.

Vanwege de overbelasting van de huidige carpoolplaats in Hoogerheide en de verkeersonveilige situatie die het parkeren in de berm tegenover het terrein overlevert, komt er een nieuwe carpoolplaats op Korteven. Om de verkeersveiligheid voor met name fietsers te vergroten voeren we een parkeerverbod in op de parallelweg. De mogelijkheid om van de huidige carpoolplaats een snellaadstation voor elektrische auto’s te maken wordt nog bekeken aan de regels van de ruimtelijke ordening.

Huidige locatie

Op Korteven ligt nu een carpoolplaats met circa 45 plaatsen. Dit is verdeeld over een parkeerterrein en een gedeelte in de berm tegenover het terrein. De ligging van het parkeerterrein én het parkeren in de berm is niet ideaal en leidt tot gevaarlijke situaties als er veel fietsverkeer is. Op de parallelweg worden tevens regelmatig vrachtwagens of trailers geparkeerd. Ook dit leidt tot gevaarlijke, ongewenste situaties. Door de aanleg van een ruimer, afgebakend parkeerterrein in combinatie met een parkeerverbod op de parallelweg zal deze situatie aanzienlijk verbeteren (onderaan dit artikel kunt u de nieuwe situatieschets bekijken). De huidige carpoolplaats zal dan verwijderd worden. Hiervoor wordt nog ruimtelijk bekeken of er een snellaadstation van gemaakt kan worden voor elektrische auto’s.

Nieuwe locatie

De nieuwe locatie van de aan te leggen carpoolplaats ligt tussen de huidige carpoolplaats en de rotonde Antwerpsestraatweg / Reimerswaalweg in. Dit is momenteel nog grond van de provincie Noord-Brabant, maar zij verkopen het aan de gemeente Woensdrecht voor het symbolische bedrag van 1 euro. Het is de bedoeling dat de nieuwe carpoolplaats circa 100 parkeerplaatsen krijgt.

Wethouder Van Agtmaal: “Carpoolen is duurzaam en dit willen we dan ook stimuleren door voldoende ruimte te bieden om de auto te parkeren. Daarnaast is verkeersveiligheid ook erg belangrijk en dan met name voor de kwetsbaardere verkeersdeelnemers zoals fietsers. Ik ben dan ook zeer blij met de aanleg van de nieuwe carpoolplaats, omdat dit beide doelen ten goede komt. Als we nu ook nog van de huidige carpoolplaats een snellaadstation voor elektrische auto’s kunnen maken, dan zijn we helemaal goed voorbereid op de toekomst.”

Planning

Als alles goed verloopt, zal er nog voor de zomervakantie gestart worden met de aanleg van de nieuwe carpoolplaats. Wanneer de nieuwe verkeerssituatie ingaat, zal dit duidelijk op locatie aangeven worden met bebording.

Te downloaden:

Pagina opties