Aanpassingen gemeentehuis voor nog meer samenwerking, ontmoeting en dienstverlening op één locatie (22-07-2020)

Het college van burgemeester en wethouders is onlangs akkoord gegaan met de projectopdracht voor het gemeentehuis. Om bezoekers beter te kunnen ontvangen is het noodzakelijk dat er een aantal aanpassingen gedaan wordt aan de inrichting van de centrale hal, receptie en de bibliotheek. Daarnaast zullen de mensen die nu in het gebouw aan Kromstraat 4 werkzaam zijn, gehuisvest worden in het gemeentehuis. Op deze manier besparen we kosten en komt alle dienstverlening onder één dak.

Multifunctioneel gemeentehuis

Het gemeentehuis in Hoogerheide is momenteel al meer dan alleen een werkplek voor ambtenaren en gemeentebestuur. Er is een bibliotheek in gevestigd, het multifunctioneel centrum, diverse sportzalen, een theaterzaal, hobbyruimten en een politiesteunpunt. Menig inwoner van de gemeente komt dan ook al regelmatig vanwege een hobby of evenement in het gemeentehuis.
Bij de bouw van het gemeentehuis was de gedachte al dat het een multifunctioneel gebouw moest zijn. De ambitie is dat het gebouw nog meer een ontmoetingscentrum wordt en dat iedereen die er komt zich welkom voelt. Om dit te bereiken gaan we de huidige indeling en uitstraling van de publieke ruimtes aanpassen. Zo zal de bibliotheek de sfeer krijgen van een huiskamer en de centrale hal gezelliger worden ingericht. Ook de recepties en gemeentelijke balies krijgen een klantvriendelijkere uitstraling.

Alle dienstverlening onder één dak

De sociale dienstverlening van Kromstraat 4 verhuist naar het gemeentehuis. Dit zijn medewerkers van de gemeente Woensdrecht, de Brede Welzijnsinstelling, MEE en WijZijn Traverse. Dit komt de samenwerking ten goede en hiermee komt ook de integrale toegang beter tot zijn recht. Inwoners van de gemeente Woensdrecht kunnen dan voor alle dienstverlening terecht op het gemeentehuis. Daarnaast levert het niet meer gebruiken van het pand aan de Kromstraat ook een behoorlijke bezuiniging op.
Wethouder Van Agtmaal: “Het mes snijdt hierbij aan twee kanten: het bezettingspercentage van het gemeentehuis gaat hiermee omhoog, terwijl de kosten voor bijvoorbeeld verwarming niet stijgen. Daarnaast vervallen de kosten voor het pand aan de Kromstraat. Op jaarbasis kan dit ons al gauw € 50.000,- schelen.”

Aanpak en uitvoering

Het is de bedoeling dat in het najaar van 2020 bovengenoemde wijzigingen in de indeling en uitstraling van het gemeentehuis worden doorgevoerd.

Pagina opties