Aanvraag ondersteuning noodzakelijke woonlasten mogelijk (02-03-2021)

Dit item is verlopen op 02-05-2021.

Vanaf 1 maart kunnen inwoners van de gemeente Woensdrecht een aanvraag doen voor ondersteuning, als zij moeite hebben om noodzakelijke woonlasten te betalen door een aanzienlijke terugval in inkomsten wegens de coronamaatregelen. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is een landelijke regeling die door gemeenten nader ingevuld wordt. ISD Brabantse Wal voert de regeling uit voor Woensdrecht.

Deze regeling is er voor huishoudens die bijvoorbeeld door baanverlies, terugloop van opdrachten of noodgedwongen sluiting van de zaak in coronatijd minimaal 25% netto minder inkomen hebben ten opzichte van januari of februari 2020. Voor veel mensen in deze situatie drukken de woonlasten op dit moment zwaar op het huidige inkomen, waardoor zij in de problemen dreigen te komen bij de betaling van bijvoorbeeld huur, hypotheekrente of de rekeningen voor gas, water en elektriciteit.

Particulieren, zelfstandigen en ondernemers kunnen een aanvraag doen voor een tijdelijke uitkering als tegemoetkoming in de noodzakelijke woonlasten. Dit geldt ook voor mensen die in de WW zijn beland of al gebruik maken van regelingen uit een ander steunpakket van de overheid. Overigens tellen voor de TONK alleen de privé woonlasten.

Schulden voorkomen

Portefeuillehouder Lars van der Beek: “Deze regeling is belangrijk om mensen even wat financiële lucht te geven. We willen helpen voorkomen dat ze schulden opbouwen om de woonkosten, die niet zomaar verminderd kunnen worden, te kunnen betalen. We kiezen er in Woensdrecht voor om een bredere groep een steuntje in de rug te geven via een eenmalige uitkering. De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van de gezinssituatie (er is onderscheid tussen alleenstaanden en gezinnen) en het gedeelte van het inkomen dat het gezin kwijt is aan noodzakelijke woonkosten.”

Aanvragen

Het college is onlangs akkoord gegaan met de beleidsregels, die uitvoering van de TONK mogelijk maken. Het is een landelijke ondersteuningsregeling met de Bijzondere Bijstand als wettelijk kader. De regeling geldt voorlopig tot 30 juni a.s. Gemeenten krijgen voor het uitvoeren van de regeling budget van het Rijk. Aanvragen kunnen online ingediend worden bij ISD Brabantse Wal via: woensdrecht.antwoordop.nl/bijstand, kijk bij: COVID-19.

Pagina opties