Behandeling van alle gemeentelijke eikenbomen tegen eikenprocessierups (03-03-2020)

Afbeelding: eikenprocessierups

Sinds enkele jaren neemt de overlast van de eikenprocessierups toe in Nederland. Ook in de gemeente Woensdrecht hebben we hiermee te maken. Om de overlast te beperken zullen dit jaar uit voorzorg alle gemeentelijke eikenbomen preventief gespoten worden met een biologisch bestrijdingsmiddel. Hier wordt in april mee begonnen.

Preventieve bestrijding

Tot nu toe werd er altijd al samen met een gespecialiseerd bedrijf een beheerplan opgesteld voor de bestrijding van de eikenprocessierups. De bomen in de gebieden waarin de meeste overlast verwacht werd bespoten we preventief met een biologisch bacteriepreparaat. Dit waren met name bomen langs doorgaande fietspaden. Daarna volgde nog een ronde met de daadwerkelijke weghalen van rupsen en nesten.
Met name vorig jaar hadden we veel meer overlast van de eikenprocessierups dan voorheen. Dit jaar is daarom besloten om extra in te zetten op de preventieve bestrijding. Wethouder Jeffrey van Agtmaal: “We hebben besloten om dit jaar álle gemeentelijke eikenbomen preventief te behandelen. In plaats van 2500 eiken worden er nu 5000 behandeld. Dit blijkt de meest effectieve manier, waarmee we hopen te voorkomen dat de eikenprocessierups zich zo drastisch vermeerdert. Omdat het zo’n milde winter is, gaan we hier ook eerder mee beginnen dan normaal gesproken. We denken dat dit in april is, maar dit is mede afhankelijk van de weersomstandigheden. Voor de preventieve behandeling van de eikenprocessierups wordt zo’n € 10.000 uitgetrokken.”
De behandeling van alle gemeentelijke eikenbomen zal zeker effect hebben, maar daarnaast staan er natuurlijk ook eikenbomen op particuliere grond en in gebieden van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Evides en andere partijen.

Natuurlijke vijanden en biodiversiteit

De eikenprocessierups heeft natuurlijke vijanden, zoals diverse soorten insecten (sluipwespen, lieveheersbeestjes) en vogels (koolmees, pimpelmees, boomklever, kauw en spreeuw). Door het creëren van een aantrekkelijke leefomgeving voor deze dieren, kunnen we ook op een natuurlijke manier de eikenprocessierups tegen gaan. Helemaal verdwijnen zullen de rupsen hiermee niet, maar je kunt er wel een natuurlijke balans mee stimuleren. Als gemeente beheren we op diverse plaatsen dan ook de bermen op insectvriendelijke wijze (door bepaalde zaaimengels te gebruiken en minder te maaien). Ook stimuleren we diverse initiatieven die de leefomgeving van insecten en vogels ten goede komen. Een voorbeeld hiervan komt van het dorpsplatform Woensdrecht, die op verschillende plaatsen in het dorp planten en struiken willen zetten die geliefd zijn bij insecten. 
Als gemeente houden we verder bij nieuwe aanplant ook rekening met biodiversiteit. Wethouder Van Agtmaal: “Wanneer je veel bomen of planten van dezelfde soort bij elkaar zet, een zogenaamde monocultuur, loop je altijd kans op de ontwikkeling van een plaag. We streven dan ook meer diversiteit in de openbare ruimte. Aan het einde van dit jaar zal er een nieuw groenbeleidsplan liggen en hierin houden we daar ook sterk rekening mee voor de toekomst.”

Pagina opties