Blik voortaan ook in de bak! (06-06-2019)

Dit item is verlopen op 06-07-2019.
Afbeelding: de flyer voor de campagne Blik voortaan ook in de bak!

SAVER GEMEENTEN INTRODUCEREN NIEUWE INZAMELMETHODE VOOR BLIK

In de periode tot en met half juni vallen er bij inwoners van de gemeente Woensdrecht flyers op de deurmat over een nieuwe afvalstroom die ingezameld gaat worden: blik. Deze belangrijke en oneindig te recyclen grondstof hoeft voortaan niet langer in het restafval te blijven zitten, maar kan in een apart, paarsgekleurd, vak van de glasbak worden gedeponeerd.

Tot en met half juni zullen alle glasbakken zowel boven- als ondergrondse, voorzien worden van een paarse streep, dwars over het midden heen. In dat paarse vak kunnen inwoners voortaan het blikafval kwijt. De bestikkering van de glasbakken wordt geleidelijk aan uitgerold en de glasbakken van de gemeente Woensdrecht zullen half juni aan de beurt zijn. Pas op het moment dat de glasbakken zijn voorzien van een paarse streep, kan er blikafval in gedeponeerd worden.

VANG doelstelling

De Rijksoverheid werkt samen met gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties aan het programma ‘Van Afval Naar Grondstof’. In dit programma zijn landelijk doelstellingen opgenomen voor gemeenten omtrent de hoeveelheid ingezameld restafval per persoon per jaar. De inwoners van de gemeente Woensdrecht zamelen op dit moment nog zo ongeveer 150 kg restafval per persoon per jaar in (cijfers 2018). Voor 2020 is de VANG-doelstelling om 100 kg (of minder) restafval per persoon per jaar in te zamelen.

Het apart inzamelen van blik is een van de maatregelen die de gemeente neemt in het verder terugdringen van het restafval en het behalen van de VANG-doelstelling. Blik belandt op dit moment nog gewoon bij het restafval en wordt verbrand. Door het blik apart in te zamelen kunnen duurzame grondstoffen behouden blijven en neemt de hoeveelheid restafval af.

Wit en gekleurd glas

Een opening in de glasbak zal dus een paarse bestikkering krijgen voor blik. De andere twee openingen in de glasbakken blijven bestemd voor glas: eentje voor wit/transparant glas en de ander voor gekleurd glas. Op deze manier blijft het glas ook perfect recyclebaar.

Wat mag er bij het blikafval?

In de flyer kunnen inwoners er alles over lezen. Het gaat om lege (fris)drankblikjes, conservenblikjes, diervoedingsblikjes, limonadesiroopblikken, lege spuitbussen (zonder KCA-logo), deksels van potjes en kroonkurken.

Meer informatie

Waar de glas/blikbakken staan, kan men gemakkelijk opzoeken via www.samenaandebak.nl.
Ook kan men daar teruglezen waarom blik apart gehouden moet worden en wat er weer van gemaakt wordt.

Pagina opties