Boomonderhoud op orde (06-02-2020)

Dit item is verlopen op 06-04-2020.
Afbeelding: zaagwerk aan een boom

Woensdrecht, de groene gemeente op de Brabantse Wal, telt maar liefst 11.000 bomen in de gemeentelijke buitenruimte. De gemeente heeft een zorgplicht voor deze bomen, waarbij veiligheid van inwoners en weggebruikers voorop staat. Vorig jaar zijn al diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd naar aanleiding van het boomonderzoek. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om aan alle overige bomen noodzakelijk, dan wel regulier onderhoud te laten uitvoeren, zodat het boombestand vanaf de zomer van 2020 weer geheel op orde is.

Boomonderzoek

Uit de controle van alle gemeentelijke bomen bleek eerder al dan zo’n 80 bomen gerooid moesten worden omdat hiervan de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Deze werkzaamheden zijn eerder al gecommuniceerd en uitgevoerd. Denk hierbij aan de bomen langs de Hollandseweg in Huijbergen. Daarnaast komt uit de inspectie ook naar voren dat aan circa 3600 bomen veiligheidsproblemen verholpen moeten worden. Aan diverse bomen dient nog nader onderzoek gedaan te worden.

Snoeiwerkzaamheden

De noodzakelijke werkzaamheden aan de 3600 bomen worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd. Daarnaast hebben de overige bomen regulier onderhoud nodig. Deze week is men met de werkzaamheden begonnen in Huijbergen. Aansluitend volgen de bomen in Hoogerheide, Woensdrecht, Ossendrecht, Calfven en Putte. De verwachting is dat deze werkzaamheden voor de zomer van 2020 zijn afgerond. Wanneer alle bomen onderhoud hebben gehad en wanneer dit digitaal is verwerkt in het beheersysteem, kan er weer vanuit een zogenaamde ‘nulsituatie’ gewerkt worden.

Wethouder Van Agtmaal: “Vanaf de nulsituatie kan structureel, gepland beheer plaatsvinden door onze buitendienst. Wanneer bomen regelmatig onderhouden en gecontroleerd worden, vermindert dit toekomstige veiligheidsproblemen en tevens borgen we hiermee een gezond bomenbestand. Om de werkzaamheden nog voor de zomer van 2020 af te ronden, is er nu voor gekozen om het zaag- en registratiewerk te laten uitvoeren door een externe partij. Onze buitendienst zorgt wel voor het afvoeren van het snoeiafval”.

Pagina opties