Bouw zorgcomplex Raadhuisstraat Hoogerheide stap dichterbij (22-04-2020)

Het plan van Bouwgroep de Nijs – Soffers om in de Raadhuisstraat te Hoogerheide een zorgcomplex te bouwen bestaat al langer. Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders het voorontwerp van het bestemmingsplan ter inzage gelegd, waarmee de realisatie van dit plan een stap dichterbij komt.

Plan bouw zorgcomplex

Bouwgroep de Nijs – Soffers is voornemens om aan de Raadhuisstraat 20-32 in Hoogerheide een zorgcomplex te bouwen met zorgappartementen en bijbehorende bergingen, openbare parkeerplaatsen, een parkeergarage en een gezamenlijke binnentuin. Zorginstelling tanteLouise is voornemens, na realisatie, deze appartementen te huren.

Wethouder Hans de Waal: “Het college van burgemeester en wethouders was al enige tijd in gesprek met Tante Louise en Bouwgroep de Nijs – Soffers om het aantal plaatsen voor zware zorg in onze verzorgingstehuizen te vergroten, omdat momenteel veel Woensdrechtse hulpbehoevenden in andere gemeenten geplaatst worden. Dit heeft geresulteerd in deze aanvraag. Separaat zal er ook een aanvraag voor de nieuwbouw van Mariahove in Ossendrecht komen, waar een vergelijkbaar aantal plaatsen voor zware zorg gerealiseerd gaat worden.”

Met de verdergaande vergrijzing van de bevolking neemt de komende decennia de vraag naar complexe zorg in de gemeente Woensdrecht verder toe. “Wil tanteLouise blijvend kwalitatief hoogwaardige zorg kunnen bieden, dan is eigentijdse nieuwbouw van groot belang. Zowel voor de cliënten als voor onze medewerkers. Het spreekt voor zich dat het nieuwe verpleeghuis voldoet aan alle eisen die tanteLouise stelt om zo een prettige en vooral ook toekomstbestendige leef-, woon- en werkomegving te realiseren”, aldus Ingeborg Roks, directeur bedrijfsvoering bij tanteLouise. 

Achtergrond

In november 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders al besloten om onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan het oprichten van een zorgcomplex aan de Raadhuisstraat 20-32 in Hoogerheide. Het plan is daarna verder uitgewerkt en inmiddels zover dat het de bestemmingsplanprocedure in kan. Het voorontwerp ligt momenteel ter inzage. Aanvankelijk werd door de initiatiefnemer uitgegaan van 112 appartementen, dit zijn er inmiddels 138 geworden. Deze behoefte is door tanteLouise onderbouwd met een strategisch huisvestingsplan, waarmee het college heeft ingestemd.

Wethouder Hans de Waal: “Ten opzichte van het eerder ingediende plan, zijn er 26 zorgappartementen bijgekomen en extra parkeerplaatsen in het openbaar gebied en in de parkeergarage. Verder is afgesproken dat de bevoorrading van het complex via het parkeerterrein van de supermarkten wordt gedaan, zodat de Raadhuisstraat hierin wordt ontzien.”

Artist impression in 3D van het te bouwen zorgcomplex aan de Raadhuisstraat in Hoogerheide

Pagina opties