Bovengrondse afvalcontainers voortaan ondergronds (09-07-2018)

Dit item is verlopen op 09-09-2018.
Plaatsing ondergrondse container

Wethouder Henk Kielman (afvalinzameling) was samen Pascal de Klerk, adjunct-directeur van Saver, aanwezig bij een van de eerste plaatsingen van de nieuwe ondergrondse afvalcontainers in onze gemeente. Alle bovengrondse containers voor plastic verpakkingsafval en drankenkartons, glas en textiel worden vervangen door ondergrondse containers. Hier kunt u gebruik van maken zodra de bovengrondse containers verwijderd zijn. Tevens worden er op sommige locaties ondergrondse restafvalcontainers geplaatst. Deze worden pas 1 januari 2019 in gebruik genomen. In het najaar zullen we hierover meer informatie verschaffen.

Ondergrondse plastic-, glas- en textielcontainers

De bovengrondse afvalcontainers waar u nu plastic verpakkingsafval en drankenkartons, glas en textiel naartoe kunt brengen, zullen vervangen worden door ondergrondse containers. De locaties hiervoor blijven overal nagenoeg hetzelfde. Op de huidige bovengrondse containers staat vermeld dat deze vervangen worden. Zodra de bovengrondse containers weggehaald zijn, treden de ondergrondse containers in werking.

Wethouder Kielman: “Ondergrondse containers zijn veel minder zichtbaar en verstorend in het straatbeeld en daarnaast is de ervaring elders dat er minder bijplaatsingen van afval plaatsvinden, waardoor de omgeving rondom de containers fraaier en ook schoner blijft”.

Saverpas nodig bij perscontainers voor plastic en drankenkartons

In sommige gevallen heeft u uw Saverpas nodig om de container te kunnen openen. Namelijk bij containers voor plastic verpakkingsafval en drankenkartons waar een persmechanisme ingebouwd is. Deze kunnen uit veiligheidsoverwegingen alleen geopend worden met een Saverpas. In het overzicht met locaties staat aangegeven bij welke containers dit het geval is.

Ondergrondse restafvalcontainers

Ook worden er in diverse kernen van de gemeente ondergrondse restafvalcontainers geplaatst. Deze worden nu alvast vanuit het oogpunt van efficiëntie samen met de andere containers geplaatst, maar worden nog niet in gebruik genomen. Het daadwerkelijk gebruik zal in het voorjaar van 2019 ingaan. Wanneer u van de ondergrondse restafvalcontainer gebruik wenst te gaan maken, dan dient u wel uw grijze restafvalcontainer in te leveren. 

Locaties

Onderstaand treft u een overzicht aan van de locaties waar de ondergrondse afvalcontainers geplaatst worden. Ook kunt u zien welke stromen, zoals plastic verpakkingsafval en drankenkartons, glas, textiel of restafval, hier weggebracht kunnen worden. Wanneer het nodig is om de container met een Saverpas te openen, dan staat dit ook aangegeven. Zoals gezegd zijn de ondergrondse restafvalcontainers nog niet actief, maar wanneer ze dit wel zijn, dan geldt dat ze altijd met een Saverpas geopend dienen te worden.

Locatie

Containers

Perscontainers plastic en daarom Saverpas nodig

Hoogerheide
Albert Heijn Huijbergseweg

3x glas, 1x perscontainer plastic, 1x textiel, 1x restafval

Ja (vanaf voorjaar 2019, nu nog niet)

Hoogerheide

Plesmanlaan

1x glas, 1x textiel, 1x restafval

Nee

Hoogerheide

Flemmingstraat / St. Lucasplein

1x glas, 2x plastic, 1x textiel

Nee

Hoogerheide
Raadhuisstraat / Wouwbaan (Jumbo)

2x glas, 4x plastic

Nee

Hoogerheide
Albert Heijn en Aldi, nieuwbouw aan Scheldeweg

3x glas, 1x perscontainer plastic, 2x textiel, 1x restafval

Ja

Calfven
Hoofdweg (Calfven)

1x glas,1x plastic, 1x restafval

Nee

Ossendrecht
Kerkstraat (Parkeerplaats)

1x glas, 1x perscontainer plastic, 1x textiel, 1x restafval

Ja (vanaf voorjaar 2019, nu nog niet)

Ossendrecht
Cichorei

2x glas, 3x plastic, 1x textiel

Nee

Putte
Dionysiusstraat / Bradfordstraat (Emté)

2x glas, 4x plastic,
1x textiel, 1x restafval

Nee

Putte
Parkeerplaats Albert Heijn

3x glas, 3x plastic, 1x textiel, 1x restafval

Nee

Putte
Antwerpsestraat (Kruidvat)

1x glas, 2x plastic, 1x restafval

Nee

Huijbergen
Prior Borrekenstraat

1x glas, 3x plastic, 1x textiel, 1x restafval

Nee

Pagina opties