Brabantse Walgemeenten en Glasvezel buitenaf stemmen in met samenwerkingsovereenkomst glasvezel (01-02-2018)

Dit item is verlopen op 01-03-2018.
Afbeelding: bestuurders van de betrokken gemeenten ondertekenen de overeenkomst

De colleges van B&W van de Brabantse Walgemeenten stemden in januari 2018 in met de samenwerkingsovereenkomst met Glasvezel buitenaf (voorheen Mabib) om glasvezel aan te leggen in het buitengebied. Glasvezel buitenaf heeft begin 2017 bij de gemeenten aangegeven dat ze glasvezel wil aanleggen in het buitengebied. Omdat de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht het belang inzien dat ook de inwoners en ondernemers in het buitengebied beschikken over een goede internetverbinding, hebben zij het afgelopen jaar samengewerkt om dit mogelijk te maken. De verwachting is dat Glasvezel buitenaf in het eerste kwartaal van 2018 start met het peilen van de interesse bij bewoners en ondernemers om zich aan te sluiten bij glasvezel. Als er voldoende interesse is, start Glasvezel buitenaf in het derde kwartaal van 2018 met de aanleg. Op 1 februari ondertekenden de drie gemeenten en Glasvezel buitenaf een samenwerkingsovereenkomst.

Gezamenlijke aanpak

De Provincie Noord-Brabant geeft in haar Digitale Agenda 2013-2020 aan dat goed internet bijdraagt aan een leefbaar en vitaal platteland. De drie Brabantse Walgemeenten delen deze opvatting. Maatschappij Breedband in Brabant B.V. (Mabib, nu Glasvezel buitenaf) gaf begin 2017 aan glasvezel te willen aanleggen in de Brabantse Walgemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht. In de periode tussen maart en december 2017 is er overleg geweest tussen de gemeenten en Glasvezel buitenaf om de mogelijkheden te verkennen voor de aanleg van een glasvezelnetwerk.

Wethouder Van Agtmaal: “We staan als gemeente Woensdrecht achter het initiatief van Glasvezel buitenaf om te komen tot een mogelijke realisatie van glasvezel in het buitengebied. Dit is niet alleen voor agrarische bedrijven van belang, maar ook voor personen woonachtig in het buitengebied. Zo komt er bijvoorbeeld steeds meer digitale dienstverlening in de zorg, het is dan wel zaak dat ook deze mensen hier gebruik van kunnen maken en daar is een snelle internetverbinding voor nodig.”

Voorbereidingen

De rolverdeling is tijdens de overleggen tussen gemeenten en Glasvezel buitenaf een voornaam aandachtspunt geweest. Glasvezel buitenaf wil glasvezel aanleggen en de gemeenten willen dit mogelijk maken voor hun inwoners en ondernemers. Dit echter zonder Glasvezel buitenaf hierin te bevoordelen ten opzichte van andere bedrijven. Er zijn daarom afspraken gemaakt over de gemeentelijke bevoegdheden en de verdeling van risico’s. Zo zijn de gevolgen en aansprakelijkheid bij de aanleg van glasvezel in beeld gebracht. Ook hebben de drie gemeenteraden de legesverordening aangepast, om dergelijke grootschalige en gemeentegrensoverschrijdende projecten mogelijk te maken. Daarnaast zijn de uitvoeringsregels in alle drie de gemeenten gelijk getrokken, zodat partijen niet te maken krijgen met verschillende regelgeving.

Vervolg

De drie colleges en Glasvezel buitenaf ondertekenden op 1 februari 2018 een samenwerkingsovereenkomst. Glasvezel buitenaf zal in het eerste kwartaal van 2018 de interesse peilen bij de bewoners en ondernemers in het buitengebied. Bij voldoende belangstelling, is volgens planning voorzien dat Glasvezel buitenaf in het derde kwartaal van 2018 start met de aanleg van glasvezel. Glasvezel buitenaf is verantwoordelijk voor de voorbereidingen en aanleg. Ondernemers en inwoners die vragen hebben, kunnen bij Glasvezel buitenaf terecht. De drie gemeenten zien er op toe dat Glasvezel buitenaf zich aan de afspraken houdt zoals binnen de samenwerkingsovereenkomst zijn vastgelegd.

Als er onvoldoende mensen geïnteresseerd zijn in glasvezel in de gemeenten of een bepaald gebied, bepaalt Glasvezel buitenaf hoe zij hiermee omgaat. De gemeente kan de aanleg en exploitatie van een glasvezelnetwerk niet subsidiëren. Dit druist in tegen het principe van gelijke behandeling en de regels omtrent staatssteun.

Dit is een gezamenlijk persbericht van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht en Glasvezel buitenaf.

Pagina opties