Brede handhavingsactie in het buitengebied (25-02-2019)

Dit item is verlopen op 25-03-2019.

Onze gemeente kent veel buitengebied met bossen, waarin mooie natuur en diersoorten voorkomen. Het overgrote deel van de mensen die hier komt om te recreëren doet dit gelukkig met respect voor de natuur. Helaas zijn er ook mensen die natuurwaarden wat minder hoog in het vaandel hebben staan (denk aan wildcrossers) of die de rustige omgeving opzoeken voor illegale activiteiten (het dealen van drugs of het dumpen van (drugs)afval). Het is een speerpunt van de gemeente Woensdrecht om onze bossen schoon en veilig te houden voor de natuur en de gewone recreant. Daarom is op zondag 24 februari met diverse partijen een handhavingsactie uitgevoerd in de bossen van Ossendrecht.

Gezamenlijke handhaving

Voor de handhavingsactie sloegen diverse partijen de handen ineen: Gemeente Woensdrecht, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Evides, Samen Sterk in het Buitengebied (SSIB), Wildbeheer BOA (WBE’s) en het politieteam Markiezaten. Er werd dan ook op allerlei aspecten gehandhaafd.

Burgemeester Adriaansen: “Het is mooi om te zien dat bij deze actie verschillende instanties samenwerken voor een gemeenschappelijk doel, namelijk om de bossen veilig, heel en schoon te houden. Wildcrossen is bijvoorbeeld een grote ergernis voor terrein- en natuurbeheerders, maar ook voor de gewone recreant. Behalve de geluidsoverlast en de hoge snelheden van deze motorvoertuigen, worden ook delen van de natuur kapot gereden.”

Resultaten

In totaal is er 8 keer een proces-verbaal opgetekend. Eén keer voor een motorcrosser, 3 keer voor quadrijders, 3 keer voor loslopende honden en ook één keer voor het zoeken met een metaaldetector op verboden grond. Daarnaast zijn er 4 controles uitgevoerd op sportvissers en zijn er twee afvaldumpingen gevonden.

Een handhaver van de gemeente Woensdrecht laat weten dat er zondag ook vaak met recreanten gesproken is. Zij reageerden allemaal positief op de handhavingsactie. “We zijn het er met z’n allen over eens dat we zuinig moeten zijn op ons natuurgebied van de Brabantse Wal.”

Burgemeester Adriaansen spreekt ook van een succes: “Er zijn met deze actie mooie resultaten behaald. In de toekomst worden er meer van dit soort integrale acties gehouden.”

Pagina opties