Budget toegekend voor beweegpark in Hoogerheide (27-08-2019)

Dit item is verlopen op 27-09-2019.

Tussen het gemeentehuis en Brede School De Boemerang ligt een park. Het dorpsplatform Hoogerheide heeft het sportieve idee opgevat om hier een beweegtuin van te maken, met beweegtoestellen en sportfaciliteiten voor alle generaties. Het college van burgemeester en wethouders gaat akkoord met het hiervoor ingediende verzoek en heeft de raad gevraagd hiervoor de iDOP-gelden beschikbaar te stellen.

Beweegtuin

In het park achter het gemeentehuis staan momenteel alleen enkele speeltoestellen voor kinderen en een bankje voor ouders om op plaats te nemen. Het dorpsplatform Hoogerheide heeft het initiatief ingediend om meer uit het park te halen en hier een zogenaamde beweegtuin voor jong en oud te realiseren. In deze beweegtuin komen toestellen te staan waarop mensen beweeg- en sportoefeningen kunnen doen. Verder wordt ook gedacht sportfaciliteiten zoals kleine voetbalgoaltjes en een skategelegenheid. Ook een picknicktafel met een dam-/schaakbord is in het plan opgenomen.
Het is de bedoeling dat iedereen vrij gebruik mag maken van de faciliteiten in de beweegtuin: inwoners op eigen gelegenheid, maar ook basisscholen, de sportcoach van de BWI en sportscholen. In het voortraject is er is overleg geweest met de naastgelegen Brede School en de gemeente. Daarnaast is er op 22 mei een inloopavond geweest voor geïnteresseerden. Op 13 juni heeft een apart overleg plaatsgevonden met direct omwonenden. Omdat er verschillende verzoeken ontvangen zijn voor een skatebaan in Hoogerheide is dit onderdeel ook meegenomen in de beweegtuin.

Het dorpsplatform zegt: “Bewegen is gezond en leuk voor jong en oud. We hopen dat de faciliteiten mensen van alle leeftijden aanspreken en bij elkaar brengen. Wanneer het park veelvuldig gebruikt wordt, is er bovendien minder kans op overlast van hangjeugd, vandalisme enzovoorts”.
Wethouder Van Agtmaal: “Ik ben positief over het initiatief dat het dorpsplatform Hoogerheide genomen heeft. Een beweegtuin kennen we nog niet in de gemeente Woensdrecht en ik denk dat het een leuke, laagdrempelige manier is voor mensen om te bewegen. Het voorstel bevat een goede mix aan faciliteiten voor kinderen en volwassenen om lekker actief buiten bezig te kunnen zijn.

Financiering

Ieder dorp heeft in het verleden budget ontvangen voor het iDOP (Integrale dorpsontwikkelingsplan). Hier is in Hoogerheide nog budget van over. De raad zal in september uitspraak doen of dit bedrag kan worden aangesproken om de kosten voor het beweegpark uit te financieren. Het is dus niet zo dat het aanleggen van de beweegtuin bekostigd wordt uit het reguliere budget voor speeltoestellen. Jaarlijkse veiligheidsinspecties en eventueel toekomstig onderhoud zullen hier wel uit betaald worden, maar naar verwachting zal er de eerste jaren weinig tot geen onderhoud aan de toestellen nodig zijn.

Pagina opties