Buurtbemiddeling Woensdrecht per 1 januari van start (07-11-2018)

Dit item is verlopen op 07-12-2018.
Afbeelding: de professionele coördinatoren Woensdrecht (incl. Steenbergen en Tholen) en Bergen op Zoom

Vrijwillige bemiddelaars gezocht voor nieuw initiatief in Woensdrecht

Vanaf 1 januari 2019 kunnen inwoners van de gemeente Woensdrecht gebruik maken van buurtbemiddeling. Getrainde bemiddelaars helpen buren met problemen en ergernissen, zoals geluidsoverlast, ruzie over erfscheidingen of overlast door kinderen. Hierdoor kunnen inwoners het contact met elkaar herstellen en oplossingen bedenken. Buurtbemiddeling draagt bij aan veiligheid, sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk. Om te kunnen starten met buurtbemiddeling, is WijZijn Traversegroep op zoek naar vrijwilligers. Zij kunnen zich de komende periode aanmelden.

Tot op heden konden mensen alleen bij gemeente, woningcorporatie of politie terecht met burenoverlast. Mensen wachten vaak (te) lang voordat ze bij deze instanties aankloppen en ingrijpen kan meestal pas als wettelijke regelgeving wordt overtreden of de zaak uit de hand loopt. De situatie is dan doorgaans al lang aan de gang en de emoties zijn hoog opgelopen. Vaak is dit situatie begonnen met onderliggende ergernissen in de burenrelatie. Door een interventie op de klacht zelf wordt de kern van het probleem vaak niet opgelost. Dat kan bijv. gaan om nieuwe buren die zich niet hebben voorgesteld, of een kind dat door een buur onredelijk is toegesproken. Deze instanties kunnen mensen voortaan doorverwijzen naar buurtbemiddeling. Mensen mogen ook direct zelf het contact zoeken met buurtbemiddeling.

Burgemeester Adriaansen: “Steeds meer inwoners benaderden de afgelopen jaren ons als gemeente Woensdrecht of de politie met sociale conflicten waaronder burenruzies. Dat is de reden waarom we per 1 januari 2019 met professionele buurtbemiddeling willen starten. Nu gebeurt conflictbemiddeling nog door mensen van de afdeling handhaving, maar we zien door de toenemende vraag dat dit steeds meer tijd en professionaliteit vergt. Het is mooi dat we van de reeds ruime opgedane ervaring van de Traverse groep gebruik kunnen gaan maken.”

Hoe werkt buurtbemiddeling?

Buurtbemiddelaars starten door echt te luisteren naar de verhalen van beide buren. Vervolgens kunnen de bemiddelaars, dit zijn onpartijdige vrijwilligers, buren helpen samen in gesprek te gaan om een oplossing te vinden. Hierdoor kan er meer begrip voor elkaar komen. Ook streven zij naar een haalbare oplossing, waartoe beide buren gemotiveerd zijn deze uit te voeren. De ervaring leert dat buurtbemiddeling in 75 procent van de situaties een goed resultaat heeft, ook op lange termijn. Hierdoor wonen bewoners weer met plezier in hun wijk.

Vrijwilligers gezocht

De gemeente wil per 1 januari starten met buurtbemiddeling. Daarom zijn zij eerst op zoek naar vrijwillige bemiddelaars. De vrijwilligers krijgen een driedaagse opleiding en ondersteuning via persoonlijke coaching, intervisies en bijscholing. Vrijwilligers helpen daardoor niet alleen de bewoners, maar ontwikkelingen ook zichzelf. Een achtergrond als mediator in niet nodig, wel is het prettig als vrijwilligers affiniteit hebben met communicatie.
Door vrijwilligers gemaakte onkosten (reis- en telefoonkosten) worden door WijZijn Traversegroep vergoed. Voor het team buurtbemiddeling in gemeente Woensdrecht wordt gezocht naar 12-15 gemotiveerde vrijwilligers. Op 24, 25 januari en 1 februari is de driedaagse opleiding voor buurtbemiddeling gepland.

Vrijwilligers kunnen altijd terugvallen op een professionele coördinator, in de Woensdrecht is dit Pascal Vos. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Buurtbemiddeling Woensdrecht via buurtbemiddelingwoensdrecht@wijzijntraversegroep.nl of 06-36124933.
Op de foto staan de professionele coördinatoren buurtbemiddeling Woensdrecht (incl. Steenbergen en Tholen) en Bergen op Zoom.

Bovenstaand persbericht is uitgegeven door WijZijn Traverse Groep en de gemeente Woensdrecht.


Afbeelding: de deelnemers bij de kickoff van het buurtbemiddelingsproject in de gemeente WoensdrechtOp donderdag 24 januari 2019 ging het project Buurtbemiddeling van start in Woensdrecht.
Soms bestaan er conflicten tussen bewoners, bijvoorbeeld over geluidsoverlast. Buurtbemiddeling levert een neutrale en effectieve aanpak voor burenoverlast, zodat de onderlinge problemen gezamenlijk worden opgelost. 
Burgemeester Adriaansen en de heer Van Rijen (WijZijn Traversegroep) verzorgden de officiële aftrap van dit vrijwilligersproject.

Te downloaden:

Meer informatie over dit onderwerp via deze link(s):

Pagina opties