Coalitie van ABZ, CDA en VVD gaat verder (18-04-2018)

Dit item is verlopen op 18-05-2018.
Logo's ABZ, CDA en VVD

Dinsdagavond 17 april is overeenstemming bereikt tussen de partijen ABZ, CDA en VVD over een voortzetting van de coalitie voor de komende raadsperiode.

De afgelopen weken is er intensief overleg geweest tussen de partijen die als 1e voorkeur voor een coalitie uit de bus waren gekomen tijdens de eerste gesprekken op zaterdag 24 maart jl. te weten ABZ, CDA, VVD en D66. In de gesprekken met en tussen deze partijen is in de eerste plaats gesproken over de verschillende programma’s en het toetsen van de haalbaarheid van een gezamenlijk gedragen coalitieprogramma.

Belangrijk punt vormde vooral ook de voor een gemeente van deze omvang wenselijke formatie (3,5 fte). En daarnaast de verdeling daarvan over partijen en dan met name de 0,6 fte die gezien de getalsverhoudingen in de raad aan de zogenaamde 3e partij was toebedacht met een daarmee in omvang samenhangende portefeuille (financiën en bedrijfsvoering).

Tussen ABZ,CDA en VVD is daar nu overeenstemming over bereikt inclusief een kandidaat vanuit de VVD die daar affiniteit mee heeft en daarnaast over voldoende ervaring in brede zin beschikt.

Kandidaat wethouders zijn:

  • ABZ: Hans de Waal en Lars van der Beek
  • CDA: Jeffrey van Agtmaal
  • VVD: Henk Kielman

Pagina opties