College gemeente Woensdrecht wil €400.000,- beschikbaar stellen voor verstrekken van startersleningen (04-05-2021)

De gemeente Woensdrecht stelt vanaf 2008 startersleningen beschikbaar aan mensen die hun eerste woning in de gemeente willen kopen. Om de startersleningen te verstrekken wordt gebruik gemaakt van het Fonds Startersleningen van de stichting SVn. Omdat het fonds leeggeraakt is, maar de populariteit van de regeling momenteel groot is, wordt de gemeenteraad voorgesteld een nieuwe storting in het fonds te doen van € 400.000,-.

Sinds 2008 verstrekt de gemeente Woensdrecht startersleningen. De middelen daarvoor zijn ondergebracht in het Fonds Starterslening dat wordt beheerd door SVn. Tijdens het bestaan van het fonds heeft de gemeente Woensdrecht in totaal € 1.175.000,- beschikbaar gesteld. Vanaf 2008 zijn met deze regeling in totaal 72 inwoners geholpen bij het kopen van hun eerste woning.

Gelet op de populariteit van de lokale starterslening en toenemende moeilijkheden voor starters om een hypotheek te krijgen, stelt het college de gemeenteraad voor om een nieuwe storting in het fonds te doen. De vraag naar huizen is groot en er zijn maar weinig huizen beschikbaar. Het gevolg is dat de prijzen hoog zijn met grote concurrentie. Daarnaast kijken geldverstrekkers steeds strenger naar een hypotheekaanvraag, zeker als men ook nog een studieschuld heeft. Starters dreigen hierdoor buiten de boot te vallen, omdat zij met hun inkomen niet de volledige koopsom gefinancierd krijgen.

Indien kopers van een eerste woning in Woensdrecht een starterslening willen aanvragen kunnen zij zich melden bij de gemeente Woensdrecht. Men dient wel rekening te houden met voorwaarden, zoals een maximaal leenbedrag van € 36.500,--, een maximumleeftijd van 35 jaar en een maximale koopsom van € 325.000,--.
Als blijkt dat de starterslening ook daadwerkelijk kan worden toegewezen, zal SVn het verdere proces voor de aanvraag van de starterlening afhandelen. Voor verdere informatie over de starterslening wordt verwezen naar de website van SVn: https://svn.nl/gemeente/Woensdrecht

De gemeenteraad neemt op 6 mei een besluit over een nieuwe storting in het fonds startersleningen.

Zie ook:

Pagina opties