College Woensdrecht stelt lachgasverbod in op elf plekken (13-10-2020)

Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om, op basis van de Algemene plaatselijke verordening (APV), elf plekken in de gemeente aan te wijzen waar een lachgasverbod van kracht is. Dat betekent dat het op die plekken verboden is om lachgas te gebruiken of voorhanden te hebben. Het gaat om plekken waar het gebruik van lachgas tot hinder leidt en het woon- en leefklimaat wordt aangetast. Het verbod wordt van kracht op 15 oktober.

“Het gebruik van lachgas is tijdens evenementen al verboden in Woensdrecht. Een totaalverbod kunnen we niet opnemen, daar moet de Opiumwet voor worden aangepast. Wel kunnen we het gebruik verbieden als dit hinder of overlast veroorzaakt en dat doen we nu door het aanwijzen van deze gebieden”, aldus burgemeester Adriaansen.

In Hoogerheide worden vijf parkeerplaatsen aangewezen: de carpoolplaats, de Philomenahof achter het gemeentehuis e.o., bij het zwembad, bij Tasty World en naast de Albert Heijn aan de Huijbergseweg. In Putte gaat het om de parkeerplaatsen bij de Grenswachters en achter het Kruitvat, de eendenvijver, de voetbalkooi en de Gloriette. In Ossendrecht is het veld aan de Kerkstraat/Eikelhof aangewezen. De boete bij een overtreding bedraagt € 140,00.

Burgmeester Adriaansen: “De verwachting is dat het gebruik van lachgas landelijk verder ingeperkt zal worden. Tot die tijd kunnen we alleen voorkomen dat het gebruik tot hinder leidt en (potentiële) gebruikers wijzen op de risico’s. Bij het aanwijzen van de gebieden hoort wat ons betreft dus ook een extra inzet op het gebied van preventie en voorlichting. Novadic-Kentron en de jongerenwerker zullen daarom de komende tijd extra op pad gaan om het gesprek met vooral jongeren aan te gaan over het gebruik van lachgas.”

Met deze gesprekken over lachgas hopen de gemeente en Nodvic-Kentron gebruikers te informeren, maar ook meer over het gebruik te leren. Door aandacht te vragen voor de problematiek willen ze lachgas ook onder de aandacht bij ouders brengen en kunnen ze de ouders informeren en stimuleren dit te bespreken met hun kinderen. Zo krijgt de aanpak van lachgas een preventiever karakter en een zo breed mogelijk draagvlak. Voor vragen is Novadic-Kentron Info en Advies dagelijks te bereiken op: 073 - 689 90 90 en via hulp@novadic-kentron.nl.

Lees voor meer informatie over dit onderwerp:

Pagina opties