Extra avondopenstelling gemeentehuis op donderdagavond krijgt een vervolg (19-11-2019)

Dit item is verlopen op 19-12-2019.

Met een pilot extra avondopenstelling van het gemeentehuis is in de periode 15 april tot en met 15 juli 2019 onderzocht of er behoefte aan een extra avondopenstelling is en is er gekeken of dienstverlening op afspraak heeft bijgedragen aan de klanttevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening. "Uit de pilot is duidelijk geworden dat er daadwerkelijk behoefte bestaat aan extra avondopenstelling en we zullen vanaf 6 januari 2020 dan ook op donderdagavond open zijn", aldus burgemeester Steven Adriaansen.

"Gedurende de pilot is er een extra avondopenstelling van het gemeentehuis op donderdagavond geweest, naast de openstelling op dinsdagavond. Dit naar aanleiding van de afspraak in het collegewerkprogramma 2018-2022. Parallel aan deze pilot is onderzocht of we op meer momenten in de week op afspraak kunnen gaan werken", aldus burgemeester Adriaansen.

Steven Adriaansen: “We hebben de pilot geëvalueerd en hieruit kunnen we de volgende conclusies trekken:

  • bezoekersaantallen verspreiden zich over de momenten dat we open zijn;
  • 25% van de bezoekers komt in de avonduren, dus er is behoefte aan een extra avondopenstelling;
  • gedurende de avondopenstelling komt het merendeel van de bezoekers voor 18.30 uur;
  • als er afspraakmogelijkheden worden geboden, wordt er ook gebruik van gemaakt;
  • tegelijkertijd is werken op afspraak en op inloop verwarrend;
  • de wachttijd is naar beneden gegaan en op een acceptabel niveau onder de 5 minuten;
  • de klanttevredenheid van de balies was en blijft goed met een waardering van 8,6”.

Wijzigingen per 6 januari 2020

Op basis van de uitkomsten van de pilot heeft het college van B&W van de gemeente Woensdrecht besloten om:

  • met ingang van 6 januari 2020 ook op donderdagavond open te zijn;
  • de openingstijden op dinsdagavond en donderdagavond aan te passen tot 18.30 uur. (avondopenstelling van 17.00-18.30 uur);
  • de ochtenden van de week (maandag t/m vrijdag) open te zijn (van 08.30-12.30 uur) voor bezoekers op inloop, en middagen (dinsdag t/m donderdag 12.30-16.30 uur) open te zijn voor bezoekers die een afspraak hebben gemaakt. Maandagmiddag zijn de loketten gesloten, echter voor het afhalen van reisdocumenten/rijbewijzen kan men wel terecht bij de receptie. De avondopenstellingen zijn voor bezoekers op inloop. Ook het bouwloket is bemenst op beide avondopenstellingen. Afspraken kan men telefonisch (140164) of digitaal maken via www.woensdrecht.nl/afspraak.

Pagina opties