Extra openstelling gemeentehuis op donderdagavond (12-03-2019)

Dit item is verlopen op 12-04-2019.

De gemeente gaat aan de slag met een pilot extra avondopenstelling van het gemeentehuis op donderdagavond. Hiermee wordt de daadwerkelijke behoefte onderzocht en wordt gekeken of dienstverlening op afspraak bijdraagt aan de tevredenheid over dienstverlening.

"Gedurende de periode 15 april tot en met 15 juli is er een pilot met een extra avondopenstelling van het gemeentehuis op donderdagavond, naast de openstelling op dinsdagavond. Dit naar aanleiding van de afspraak in het collegewerkprogramma 2018-2022. Parallel aan deze pilot onderzoeken we of we op meer momenten in de week op afspraak kunnen gaan werken", aldus burgemeester Steven Adriaansen.

“Tijdens de traditionele drukke periode vooruitlopend op het zomerseizoen gaan we in de periode van 15 april t/m 15 juli op donderdagavond open tot 20.00 uur”, vervolgt Adriaansen.

Wijzigingen

De gemeente gaat ervan uit dat het totaal aantal bezoeken niet zal stijgen als gevolg van een extra avondopenstelling. Onderzoek naar historische bezoekersaantallen in het 4e kwartaal van 2018 heeft opgeleverd dat er gemiddeld op woensdag- en donderdagochtend de minste bezoekers komen. Daarom heeft het college besloten om op donderdagochtend de loketten te sluiten. Tijdens de pilotperiode is op donderdag de nieuwe openingstijd van 12.30 tot 20.00 uur.

De invulling van de donderdagavond sluit qua opzet aan bij de avondopenstelling van de dinsdagavond (met uitzondering van het bouwloket) omdat in de traditionele drukke periode voor de zomervakantie de pieken ontstaan omtrent aanvragen en uitreiken van reisdocumenten.
Tijdens de pilotperiode zal alleen de centrale balie open zijn. De receptie is gesloten. Bezoekers zullen meteen naar de loketten worden verwezen via adequate bewegwijzering.

Gedurende de pilot zal er gelijktijdig op woensdag alléén op afspraak worden gewerkt. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat op woensdagochtend de minste inloop plaatsvindt. Deze afspraak kan alleen digitaal worden gepland.

Vervolg

Na de pilotperiode zal de extra avondopenstelling worden geëvalueerd en bezien worden of een extra avondopenstelling een vervolg krijgt.

Pagina opties