Gladheidsbestrijding deze winter (03-12-2019)

Dit item is verlopen op 03-03-2020.

Tijdens een periode van 4 maanden staan onze medewerkers van de buitendienst weer voor u gereed om de gladheid te bestrijden. Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs het ‘Gladheidsbestrijdingsplan 2019-2020’ vastgesteld.

Gladheidsbestrijdingplan 2018-2019

Alleen hoofdroutes worden gestrooid. In het gladheidsbestrijdingsplan zijn wegen, straten en fietspaden opgenomen die prioriteit krijgen om gestrooid te worden in vorst- en/of sneeuwperiodes. Dit zijn in Woensdrecht:

 • Doorgaande hoofdwegen
 • Wijk- en buurtontsluitingswegen
 • Busroutes
 • Vrijliggende fietspaden, breder dan twee meter
 • Druk bereden fietspaden
 • Hellende (doorgaande) wegen
 • Bij verkeerssluizen
 • Marktterreinen

Daarnaast worden er zoutbakken geplaatst bij de basisscholen, de multifunctionele centrale en het sociaal domein aan de Kromstraat 4 in Hoogerheide.

Wijzigingen ten opzichte van vorig jaar

Ten opzichte van het gladheidsbestrijdingplan van vorig jaar zijn er enkele wijzigingen:

 • Route Ossendrecht: extra in de Ploeg (MFC De Drieschaar en Verpleeghuis en woonzorgcentrum Mariahove)
 • Route Hoogerheide: het nieuw aangelegde fietspad aan de Antwerpsestraatweg

Wethouder Jeffrey van Agtmaal: “In het gladheidsbestrijdingplan vindt u per kern de strooiroutekaart: www.woensdrecht.nl/gladheid. Er staat ook in overzicht in met de locaties van de zoutbakken. Het plan is gebaseerd op de wegen in de gemeente Woensdrecht, maar uiteraard maken we ook afspraken met de buurgemeenten, Rijkswaterstaat en de provincie. Wegen houden immers niet op bij de gemeentegrenzen.”

Feitjes over de winter van 2018-2019
 • De winter van 2018-2019 was zacht. Het aantal vorstdagen lag ook onder het gemiddelde. In de tweede helft van januari 2019 was het het koudst.
 • Toch waren er landelijk gezien meer vorstdagen dan gemiddeld. Normaal is 28 vorstdagen, maar afgelopen winter waren dat er 33.
 • In de winter van 2018-2019 hebben we 30 keer de vooraf bepaalde wegen gestrooid en/of sneeuw- en ijsvrij gemaakt. Dit is net zo vaak als de winterperiode van 2017-2018.
 • Hierbij hebben we wel minder strooizout gebruikt, namelijk 190.000 kilo (210.000 kilo in 2017-2018).

Pagina opties