Hoe gaan we in Woensdrecht om met erfgoed? (29-11-2021)

Gemeente Woensdrecht zal samen met Monumentenhuis Brabant erfgoedbeleid op gaan stellen, waarbij ook een visie op de toekomst van onze kerken meegenomen zal worden.

Achtergrond                
De vraag hoe we in Woensdrecht om moeten gaan met erfgoed houdt ons al langere tijd bezig. Eind 2019 is hierover een openbare themabijeenkomst georganiseerd, waarbij verschillende thema’s aangedragen werden om aandacht aan te besteden: niet alleen gebouwen, maar ook landschappen en verhalen behoren tot erfgoed. Voor een zorgvuldige omgang met erfgoed is het belangrijk om hier beleid op te maken. Na het onlangs verkrijgen van een subsidie heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om dit samen met Monumentenhuis Brabant op te pakken.

Kerkenvisie
Monumentenhuis Brabant heeft al voor veel gemeenten erfgoednota’s opgesteld. Een nadrukkelijke wens van wethouder Van Agtmaal is dat in Woensdrecht historische verenigingen en inwoners betrokken worden. Alleen dan worden de beste resultaten bereikt en beklijft erfgoed pas echt. Daarnaast is het belangrijk dat er ook een gemeentelijke kerkenvisie komt. Wethouder Van Agtmaal: “Een kerkgebouw geeft voor een groot deel identiteit aan een dorp. We moeten dan ook nadenken over alternatieve invulling van deze waardevolle gebouwen, zodat we deze kunnen behouden als ze in de toekomst te koop zouden komen”.
In de kerkenvisie zal overigens niet alleen ingegaan worden op de kerkgebouwen. Er zal teven gekeken worden naar het complete religieuze erfgoed van de gemeente, zoals (voormalige) kloosters, kapellen, pastorieën, begraafplaatsen en religieuze objecten.

Toerisme
Het is niet alleen belangrijk om erfgoed te behouden voor de (toekomstige) inwoners van onze gemeente, erfgoed heeft ook een directe relatie met toerisme. Er zal daarom speciale aandacht zijn voor monumentencategorieën waarmee Woensdrecht zich kan onderscheiden, zoals militair erfgoed, landgoederen en buitenplaatsen.

Wethouder Van Agtmaal: “Ik kijk uit naar de samenwerking met Monumentenhuis Brabant, Heemkundekringen, verenigingen en betrokken inwoners zodat we in de toekomst over kunnen gaan tot het vaststellen van een Woensdrechts monumentenbeleid”. 

Pagina opties