Huijbergen zet zich in voor promotie molen Johanna (03-03-2020)

Molen Johanna is de enige nog bestaande molen in de gemeente Woensdrecht. Huijbergen is er trots op, maar wil uitdragen dat de molen voor iedereen uit de gemeente is.  Om de molen meer onder de aandacht te krijgen van mensen binnen en buiten de gemeente, is het idee opgevat om diverse promotionele activiteiten te organiseren. De dorpscoöperatie Huijbergen, het dorpsplatform Huijbergen en basisschool Ste. Marie hebben daarom samen een plan hiervoor ingediend bij de gemeente.

Molenstichting Molen Johanna

Het is een tijdje rustig geweest rondom de molen en de laatste jaren was deze ook maar beperkt open. Sinds begin 2019 is de exploitatie van Molen Johanna in Huijbergen ondergebracht bij de ‘Molenstichting Molen Johanna’. De enthousiaste vrijwilligers gaven destijds bij de symbolische sleuteloverdracht tussen wethouder Jeffrey van Agtmaal en voorzitter Theo Sanders al aan dat zij van plan waren activiteiten te willen organiseren en de molen meer open te gaan stellen voor publiek. De molen draait inmiddels weer regelmatig en ook worden er bezoekers ontvangen (op afspraak, of wanneer de vlag buiten wappert, want dan is er iemand aanwezig om rondleidingen te verzorgen).

Activiteiten in 2020

Om Molen Johanna binnen en buiten de gemeente Woensdrecht te promoten hebben de dorpscoöperatie, het dorpsplatform en de basisschool in Huijbergen samen met de molenstichting diverse activiteiten bedacht om de molen bij jong en oud, binnen en buiten de gemeente Woensdrecht, onder de aandacht te brengen. Zo wil men onder andere een film maken, een molendag organiseren en een tentoonstelling opzetten. Zij hebben hiervoor een budgetverzoek ingediend van € 1.500,-. Het college van burgemeester en wethouders is onlangs akkoord gegaan met het verstrekken van dit bedrag uit de reserve ‘budget dorpsplatforms’ (de zogenaamde initiatievenpot).

Resultaat

Het gewenste eindresultaat van deze activiteiten is uiteraard meer bekendheid genereren voor molen Johanna. Daarnaast hoopt de molenstichting dat er na dit jaar ook vanuit andere kernen activiteiten worden georganiseerd bij de molen. Wethouder Jeffrey van Agtmaal: “Ik vind het erg mooi dat Molenstichting molen Johanna wil laten zien dat de molen niet alleen van Huijbergen is, maar van de gehele gemeente Woensdrecht. Ik hoop dan ook dat de activiteiten een succes worden en een impuls geven aan de bekendheid van de molen.”
Wouter van Welzen (Dorpscoöperatie Huijbergen): “De werkgroep jong oud van het dorpsplatform wil samen met de molenstichting de komende jaren bij alle groepen de molen een prominente plaats geven in de activiteiten in Huijbergen. Iedereen heeft toegezegd hieraan mee te werken. De verbondenheid in het dorp zal hiermee een extra stimulans krijgen.”

Pagina opties