Jongeren praten met raadsleden over corona en eenzaamheid (15-12-2020)

Dit item is verlopen op 15-01-2021.

Wat doet de coronacrisis met jou en de mensen om je heen? Hoe herken je eenzaamheid en hoe ga je er zelf mee om? Dit zijn vragen die voorbij kwamen tijdens de bijeenkomst voor jongeren die door de gemeenteraad op 8 december werd georganiseerd. Vijftien jongeren tussen de 12 en 25 jaar oud gingen met raadsleden in gesprek over de impact van corona.

“De impact van de coronacrisis op jongeren is in verhouding tot andere groepen groot. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat zij zich vaker eenzaam voelen en vaker slecht in hun vel zitten als gevolg van de crisis. Als gemeenteraad willen wij weten hoe dat zit en welke rol de gemeente kan spelen”, aldus Jeroen van der Ha (raadslid D66).

De drie jongste raadsleden (Jeroen van der Ha, Laura de Waal en Robbert-Jan Willeboordse) voerden samen met de jongerenwerker en de jeugdwijkagente de gesprekken met de jongeren. Uit de gesprekken kwam naar voren dat jongeren hard worden geraakt door de crisis maar dat er ook vooral begrip is voor de maatregelen. “Wel zouden we graag eens horen wat er wél kan in plaats wat er niet kan”, zei één van de jongeren.

Voor sommigen is het wel extra lastig, bijvoorbeeld jongeren die hun eerste jaar vervolgonderwijs vooral thuis hebben moeten volgen. Zeker omdat dit een jaar is waarin nieuwe contacten leggen extra belangrijk is. Sociale media is van positieve invloed op de contacten maar het leidt wel erg af als je thuis met school bezig bent. Ook wordt opgemerkt dat het aantal mensen waarmee wordt afgesproken is verminderd maar dat de intensiteit van het overblijvende contact wel is toegenomen.

Het kabinet heeft € 58,5 miljoen vrijgemaakt ter ondersteuning van jongeren in coronatijd. Het budget is bedoeld om de dialoog met jongeren te starten, activiteiten te organiseren, voor jongerenwerk en om extra aandacht te geven aan de mentale weerbaarheid van jongeren. “Wij blijven de komende tijd in gesprek met jongeren om te kijken hoe we dit geld in kunnen zetten om de pijn bij jongeren te verlichten”, aldus burgemeester Adriaansen.

Pagina opties