Laat u bijpraten over de komende onderhoudsactiviteiten bij BASF Antwerpen (05-04-2019)

Dit item is verlopen op 18-04-2019.

Op initiatief van de dorpsplatforms wordt voor geïnteresseerde inwoners van de gemeente Woensdrecht een voorlichtingsavond georganiseerd waarbij u meer informatie kunt krijgen over komende onderhoudsactiviteiten bij BASF Antwerpen. U bent van harte welkom op maandag 15 april in MFC De Drieschaar te Ossendrecht vanaf 19.15 uur.

De gemeente Woensdrecht grenst aan het Antwerpse havengebied, waarin BASF Antwerpen een van de grootste bedrijven is. Het bedrijf zorgt voor werkgelegenheid in de regio en is richting haar buren transparant over de bedrijfsvoering. Zo bestaat er een speciale webpagina voor inwoners van buurgemeenten, is er het burenblad ‘Zij aan zij’ en is er een aantal keer per jaar ‘burenoverleg’, waar ook vertegenwoordigers vanuit de dorpsplatforms aan deelnemen.

Dit jaar staat er in planning “turnaround steamcracker”. De steamcracker wordt tot stilstand gebracht voor inspecties en onderhoud. De stillegging heeft impact op de omgeving, zoals de gemeente Woensdrecht. Daarom deze informatieavond met name voor inwoners van de direct aangrenzende dorpen Ossendrecht en Woensdrecht, maar iedereen die interesse heeft is natuurlijk van harte welkom.

Programma

De avond ziet er als volgt uit:
19.15 uur Inloop (MFC De Drieschaar, De Ploeg 11 te Ossendrecht)
19.30 uur Opening door de voorzitters van de dorpsplatforms Ossendrecht en Woensdrecht
19.35 uur Kort woord wethouder Van Agtmaal
19.40 uur Voorlichting/presentatie BASF Antwerpen
20.15 uur Tijd voor vragen
20.30 uur Afsluiting

Wethouder Van Agtmaal: “Als gemeente zijn we blij dat de dorpsplatforms dit initiatief hebben genomen en dat vertegenwoordiging vanuit de BASF bereid is toelichting te komen geven. Persoonlijk contact is belangrijk en voorlichting kan vragen wegnemen en begrip tot stand brengen bij mogelijke overlast.”

Pagina opties