Met lachgas valt niet te lachen (08-07-2019)

Dit item is verlopen op 08-08-2019.

Op verzoek van de gemeenteraad (motie d.d. 21 mei) heeft de gemeente Woensdrecht de afgelopen periode extra aandacht besteed aan het gebruik van lachgas onder jongeren. Novadic-Kentron waarschuwt voor de effecten van lachgas, dat gezien wordt als een relatief onschuldig middel om in een roes te geraken maar de gezondheid ernstig kan schaden. Omdat er ook in Woensdrecht signalen zijn dat er lachgas wordt gebruikt, is ingezet op gerichte voorlichting.

Op advies van Novadic-Kentron en het Trimbos is ervoor gekozen om gericht voorlichting te geven over het gebruik en de risico’s van lachgas. Zo is onder andere het volgende gedaan om de kennis over het gebruik van lachgas en de bewustwording van de risico’s te vergroten:

 • Voorlichting over lachgas aan jongeren vindt plaats in jongereninlopen en op hangplekken als het gebruik van lachgas gesignaleerd wordt. De voorlichting gebeurt door de jongerenwerker van de BWI en de veldwerker van Novadic-Kentron.
   
 • Novadic-Kentron heeft scholen verzocht om informatie over lachgas te delen met docenten en ouders. Ook diverse publicaties in de Woensdrechtse Bode steken in op het vergroten kennis over lachgas en het creëren van bewustwording over de risico’s.
   
 • Scholen: per brief en tijdens een overleg met de schooldirecteuren van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn scholen door de gemeente gevraagd om alert te zijn op het gebruik van lachgas en zijn scholen gewezen op de expertise van Novadic-Kentron in voorlichting richting ouders en bij gesprekken met leerlingen.
   
 • Verenigingen zijn door de gemeente aangeschreven met de vraag alert te zijn op het gebruik van lachgas. Novadic-Kentron biedt ook hen de mogelijkheid om hun expertise in te schakelen voor voorlichting.
   
 • Lachgas is onderwerp van gesprek geweest tijdens een overleg met de huisartsen in de gemeente Woensdrecht.
   
 • Via onze lokale social media hebben de gemeente, de BWI en de jongerenwerker gewaarschuwd voor de effecten van het gebruik van lachgas.
   
 • Het onderwerp staat op de agenda van een jeugdsymposium dat eind november 2019 georganiseerd wordt.

Achtergrondinformatie

Lachgas wordt in toenemende mate gebruikt om in een roes te komen. Het wordt gezien als een relatief onschuldig middel maar het kan de gezondheid ernstig schaden. Landelijk neemt het gebruik onder jongeren toe, soms zelfs al onder 12-jarigen. Ook in Woensdrecht zijn er signalen dat er lachgas gebruikt wordt.

Lachgas geeft een korte roes maar de effecten kunnen lang aanhouden en schadelijk zijn voor de gezondheid. Klachten die kunnen optreden door het gebruik van lachgas ontstaan voornamelijk door zuurstoftekort. Gebruikers kunnen last krijgen van hoofdpijn, duizelig- en misselijkheid. Daarnaast kunnen ze verward zijn en flauwvallen. De effecten kunnen ernstig zijn: bij verkoudheid kan er blijvende gehoorschade optreden en bij langdurig of verkeerd gebruik wordt gewaarschuwd voor bevriezingsverschijnselen, hersenbeschadiging of onvruchtbaarheid.

Pagina opties