Onkruidbestrijding door gemeentelijke buitendienst (10-02-2020)

Dit item is verlopen op 10-03-2020.

De gemeente Woensdrecht heeft in 2019 een pilot uitgevoerd op het gebied van onkruidbestrijding op verhardingen. Hierbij zijn verschillende bestrijdingsmogelijkheden en diverse partijen ingezet. Uit de evaluatie blijkt dat het volledig onderbrengen van de onkruidbestrijding op verhardingen bij de gemeentelijke buitendienst voordelen biedt en binnen het beschikbare budget past. Dit jaar zal daarom de buitendienst van de gemeente zelf de onkruidbestrijding gaan doen.

Achtergrond

Omdat de onkruidbestrijding in 2018 niet het gewenste beeldkwaliteitsniveau opleverde, is er begin 2019 besloten om onkruidbestrijding op een nieuwe manier vorm te geven. Er kwam betere afstemming tussen het veegwerk en onkruidbestrijding én we gingen met diverse firma’s werken.

Evaluatie

In de loop van het pilotjaar werd de gewenste beeldkwaliteit behaald, maar tijdens de evaluatie kwam naar voren dat het een nadrukkelijke wens is om de sturing meer in eigen hand te kunnen nemen. Door de werkzaamheden door de eigen buitendienst uit te laten voeren, kan hieraan voldaan worden. Daarnaast weten we dat we met deze manier van werken binnen het bestaande budget kunnen blijven, zonder in te hoeven leveren op beeldkwaliteit.
Wethouder Van Agtmaal: “Beheer in eigen dienst zorgt voor korte lijnen, een hoge mate van inzetbaarheid en het niet meer afhankelijk zijn van derden. Het huidige budget kan minimaal het komende jaar worden gehandhaafd. We blijven hetzelfde beeldkwaliteitsniveau aanhouden, op dezelfde manier schouwen. In het najaar van 2020 evalueren we weer.”

Werkwijze

De buitendienst beschikt nu al over een eigen veegwagen en er zal een extra werktuigdrager worden aangeschaft die zowel kan borstelen als met hete lucht onkruid kan bestrijden. Gebruikmaken van hete lucht op verhardingen van gebakken materiaal is noodzakelijk, omdat borstelen deze oppervlakten beschadigt. Met het bestrijding van onkruid is een bedrag van bijna € 126.500,- gemoeid.

Pagina opties