Ook na de zomer blijvende ondersteuning voor jongeren (20-07-2021)

Nu het schooljaar ten einde loopt, zullen veel leerlingen terugkijken op een bewogen jaar. De meesten hielden zich goed staande, maar dat ging niet bij iedereen goed of vanzelf. Een onbezorgde zomer is wat we de jeugd dit jaar extra gunnen. Ondersteuning blijft tijdens de zomervakantie echter mogelijk en alles is geregeld om ook volgend schooljaar de extra hulp op scholen te blijven inzetten.

“De zomervakantie staat voor de deur. Bij uitstek de tijd voor jongeren om samen leuke dingen te doen en te ontspannen. Helaas kampen we nog altijd met corona. Plannen moeten misschien worden aangepast, maar ik hoop dat er voldoende mogelijkheden blijven voor de jeugd om de vrije tijd goed door te brengen”, geeft wethouder Lars van der Beek namens het college aan. “Voor wie onder de mensen wil zijn en niet stil wil zitten, is een bijbaantje vaak een ideale tijdsbesteding. Deze zomer brengen we – op aanbeveling van de raad – ook vrijwilligerswerk extra onder de aandacht. Gewoon lekker bezig zijn, een bijdrage leveren in je eigen omgeving… Het levert je een leuke tijd op en het is goed voor je CV. Kijk wat je leuk vindt, waar je goed in bent en vraag eens rond bij verenigingen, organisaties, goede doelen of Samen in de Regio. Weet je niet goed waar je moet beginnen? Neem dan contact op met BWI Woensdrecht. Misschien hebben ze wel de perfecte match of gouden tip voor je!”

Ondersteuning op school

Ondertussen bereiden scholen zich voor op de periode nà de zomerperiode. De gemeente Woensdrecht zegt (financiële) middelen toe om ook na de zomer de ondersteuning op scholen door te laten lopen. “Vooral in het voortgezet onderwijs zien we dat er meer jongeren dan anders niet lekker in hun vel zitten of psychische klachten hebben. Dit uit zich in gevoelens van eenzaamheid, somberheid en angst. Sommige leerlingen hadden problemen tijdens de lockdown. Bij anderen kwam het juist naar voren toen alles weer opstartte en de druk van buitenaf voor hen weer toenam. De coronagelden die Woensdrecht van het rijk ontvangen heeft, zijn de afgelopen tijd al ingezet voor extra ondersteuning op middelbare scholen. Dit zetten we in ieder geval in de eerste helft van komend schooljaar voort”, aldus Van der Beek.

Steunpunt Voortgezet Onderwijs

Op middelbare scholen is met deze middelen een Steunpunt opgericht voor leerlingen en docenten. GGZ WNB, Novadic Kentron, WijZijn Traverse en de GGD werken er samen aan preventie en laagdrempelige hulp. Bij het Steunpunt kunnen leerlingen op school terecht met vragen. Mocht het nodig zijn, dan kan er snel verdere hulp ingezet worden. Docenten kunnen er terecht om signalen te leren herkennen, te weten hoe in dat geval te handelen en hoe zij leerlingen weer op weg kunnen helpen. “Scholen en gemeenten bekostigen dit samen. Het draagt bij aan het voorkomen van schooluitval én het zorgt ervoor dat problemen tijdig aan het licht komen. Tijdig hulp bieden zorgt ervoor dat er minder dure zorg nodig is en het is natuurlijk veel beter voor de jongere zelf”, verklaart Van der Beek. “In de gemeente Woensdrecht doet het Zuidwesthoek College mee. Ook Woensdrechtse leerlingen die elders op de Brabantse Wal naar school gaan, kunnen bij het Steunpunt op hun school terecht.”

De zorg naar scholen toe

Woensdrecht gelooft in deze preventieve aanpak en helpt om het mogelijk te maken dat de zorg steeds vaker integreert in de scholen. Van der Beek: “Samen met onze partners investeren we hierin. Dat is soms pionieren en kijken wat werkt. Zo doen we bijvoorbeeld mee aan een pilot in het speciaal voortgezet onderwijs om jongeren op school te begeleiden en te behandelen via hulp op maat in een kleine groep. Het ontlast de docent en jongeren komen weer aan leren toe. Komen zij thuis te zitten, dan is de schade groter, het perspectief minder goed en de kosten voor individuele hulp uiteindelijk hoger.”

Bereikbaar tijdens de zomer

Tijdens de zomerperiode blijft ondersteuning voor de jeugd bereikbaar. De jeugdprofessionals van het Team Jeugd van de gemeente en/of de jongerenwerker van BWI Woensdrecht zijn er voor jongeren die tegen problemen aanlopen. “Liever op tijd aan de bel trekken dan wachten tot de problemen (te) groot zijn om tot een goede oplossing te komen”, benadrukt Van der Beek.

Pagina opties