Pilot 'Rent a Boa' bij De Meulenrakkers Ossendrecht succesvol afgesloten (14-02-2020)

Dit item is verlopen op 14-03-2020.
Afbeelding: de opening van de Kiss and Ride strook bij basisschool De Meulenrakkers op 14 februari

Op vrijdag 14 februari vond de afsluiting plaats van de pilot ‘Rent a Boa’ bij basisschool De Meulenrakkers in Ossendrecht. De leerlingen van de school hebben in samenwerking met de Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar (BOA), de politie, buurtpreventie en gemeente verschillende acties uitgevoerd om de omgeving van hun school te verbeteren.

De kinderen hebben een aantal problemen aan de orde gesteld en zij presenteerden op 14 februari wat zij hebben gedaan. Samen met de Boa zijn controles uitgevoerd op zwerfafval en hondenpoep. Ook hebben de leerlingen afvalbakken een ander uiterlijk gegeven zodat het leuker wordt om afval weg te gooien. Verder hebben ze gewerkt om een langgekoesterde wens van de buurtpreventie en de school mogelijk te maken: een 'kiss-and-ride strook' bij de ingang van de school. Deze werd vrijdag geopend door leden van het buurtpreventieteam, die twee dagen per week een oogje in het zeil houden tijdens het begin en het einde van de schooltijd.

In oktober is De Meulenrakkers aan de slag gegaan met het project ‘Rent a Boa’ van de gemeente Woensdrecht. De opzet is dat inwoners in contact komen met de Boa en wijkagent en samen een plan maken hoe bepaalde problemen in de openbare ruimte aangepakt kunnen worden. Te denken valt aan hondenpoepoverlast, parkeeroverlast, verkeersovertredingen en andere overlast in de openbare ruimte. Wel gelden een aantal criteria voor deelname aan de pilot. Er moet bijvoorbeeld sprake zijn van problematiek die door meerdere inwoners wordt ervaren in een specifiek gebied of in een specifieke wijk. Ook mag er geen sprake zijn van individuele handhavingszaken.

“Het project van De Meulenrakkers is een groot succes geworden. Een perfect voorbeeld voor andere initiatieven. Ik wil hierbij basisschool De Meulenrakkers complimenteren voor hun aanpak“, aldus burgemeester Steven Adriaansen.

Behalve het scholenproject bij De Meulenrakkers hebben nog drie andere initiatieven zich aangemeld. Het betreft projecten op het gebied van verkeer (foutparkeren en snelheid) en hondenpoep.
Het project 'Rent a Boa' wordt nu afgerond als pilot. In het handhavingsuitvoeringsprogramma 2020 is rekening gehouden met de inzet van BOA-uren voor vergelijkbare projecten. Daarmee is het de bedoeling het project 'Rent a Boa' een vervolg te geven in de toekomst.

Aanmelden voor 'Rent a Boa' kan nog steeds via boa@woensdrecht.nl en via de servicelijn, telefoonnummer 140164.

Pagina opties