Plan voor 25 woningen Ossendrechtseweg in Hoogerheide (21-12-2021)

Schets van het nieuwbouwplan Walhoeve in Hoogerheide

Aan de Ossendrechtseweg 61 in Hoogerheide wordt nieuwbouw mogelijk gemaakt voor 25 woningen. Het college heeft onlangs besloten medewerking te verlenen aan het plan. Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Walhoeve Hoogerheide’ wordt in procedure gebracht en ligt ter inzage t/m 26 januari 2022.

Initiatiefnemer voor het plan is HelMa Vastgoed B.V., een samenwerkingsverband tussen Helmig Makelaardij & Taxatieburo en Maas-Jacobs Vastgoed. In opdracht van de initiatiefnemer maakt Omni Architecten het ontwerp voor het plan rondom de bestaande woning aan de Ossendrechtseweg 61 te Hoogerheide. Deze woning en het bakkershuisje op het terrein blijven behouden. Schuur en bijgebouw(en) worden gesloopt.

Het nieuwe ‘Walhoeve’

Het voorgenomen plangebied bevindt zich op de hoek tussen de Ossendrechtseweg en de Mgr. Poelsstraat. Nieuwbouwplan ‘Walhoeve’ omvat 25 grondgebonden woningen met een gevarieerd aanbod, namelijk:

  • 2 vrijstaande woningen aan de Ossendrechtseweg
  • 8 twee-onder-één-kap-woningen
  • 6 seniorenwoningen, bestaande uit 2 blokken met drie-onder-één-kap woningen
  • 9 woningen, bestaande uit 6 hoek- en 3 tussenwoningen.

De ruimte tussen de nieuwbouwwoningen en de Ossendrechtseweg/deel van de Mgr. Poelsstraat wordt groen ingericht als parkachtige ruimte met bestaande en nieuwe bomen. Het wordt zo aangelegd dat hemelwater op een natuurlijke wijze en geleidelijk in de bodem kan infiltreren.

Wethouder Hans de Waal: “Om dit plan mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het college wil hier graag medewerking aan verlenen. Het plan sluit aan bij onze Woonvisie en woningbouwplanning. Nu de stikstofbelemmeringen opgeheven zijn en er een vergunning is vanuit de Natuurbeschermingswet kan de bestemmingsplanprocedure gaan lopen. Het is een mooi plan, geschikt voor verschillende soorten bewoners.”

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage t/m 26 januari 2022. HelMa Vastgoed heeft omwonenden op 9 november jl. via een informatieavond geïnformeerd.

Lees voor meer informatie over dit onderwerp:

Pagina opties