Prioriteit voor drietal bouwprojecten (12-10-2021)

Dit item is verlopen op 12-11-2021.
Afbeelding: bouwvakker bezig met het metselen van een muur

Het college wil prioriteit geven aan een drietal bouwprojecten om de druk op de woningmarkt en de kernen te verlichten en een humane opvang van arbeidsmigranten te bespoedigen. Het stelt de raad voor om planologische medewerking te verlenen aan het plan in het centrum van Huijbergen en de ontwikkeling van de locaties Glatt en Sneek in Putte.

“Ook in onze gemeente zien we dat er grote behoefte is aan woningen”, licht portefeuillehouder Hans de Waal namens het college toe. “We hebben de afgelopen jaren zeker niet stilgezeten maar voelen dat de situatie in Huijbergen en Putte urgent is. Daarom zouden we drie plannen graag versneld in procedure brengen. Het betreft drie grotere locaties, in twee gevallen een combinatie van wonen en detailhandel en het derde plan betreft een woonvorm specifiek voor arbeidsmigranten.”

Huijbergen-Centrum

In het centrum van Huijbergen gaat het om de herontwikkeling van de locatie Canadaplein/ Bergsestraat. De wens bestaat al lang om de lokale supermarkt daar te verplaatsen en er een combinatie met woningbouw mogelijk te maken. De Waal: “Er ligt nu een plan voor met een nieuwe supermarkt en voldoende parkeergelegenheid, 13 appartementen en zo’n 9 grondgebonden woningen voor senioren en starters. Wij zien hierin de meerwaarde voor Huijbergen en willen dit graag versneld ten uitvoer brengen. Alleen de bibliotheek, nu nog gehuisvest in het oude gemeentehuis, zal een nieuwe plek in Huijbergen moeten krijgen.”

Woningbouw Putte

De houthandel op locatie Sneek aan de Antwerpsestraat 267 maakt plaats voor een woningbouwplan met 95 woningen en een supermarkt. “Op deze locatie bij de binnenkomst van de kern Putte is het mogelijk om een modern woongebied te maken met groene verbindingen. Een mooie entree voor Putte en een plan dat de druk op de woningmarkt verlicht voor de doelgroepen senioren, starters en gezinnen. Uit onderzoek blijkt dat er in het gebied ruimte is voor een extra supermarkt. De wens van Lidl om een vestiging te realiseren in de gemeente Woensdrecht kan hier gerealiseerd worden. Heel Putte en omgeving kan hiervan profiteren”, licht De Waal toe.

Plan voor arbeidsmigranten

“Locatie Glatt aan de Putseweg 13 net buiten de bebouwde kom van Putte ligt er al een tijdje verlaten bij. Het is duidelijk dat dit terrein opnieuw ontwikkeld moet worden. Er is nu een plan om er drie woongebouwen te realiseren, waar ruim 450 arbeidsmigranten geschikte woonruimte kunnen vinden. Dit zou de druk op de kernen kunnen verlichten en zorgt voor humane woonomstandigheden voor deze groep. Bodemsanering zal onderdeel zijn van het plan,” vertelt De Waal.  

Besluitvorming

Op 26 oktober a.s. buigt de gemeenteraad zich tijdens de opinieraad over het drietal plannen. Neemt de raad het voorstel van het college over, dan kunnen deze plannen waarschijnlijk nog behandeld worden volgens de huidige Wet Ruimtelijke Ordening (Wro). “De aanvragen zijn in ieder geval compleet en op tijd binnen”, vertelt De Waal. “Verder voldoen de plannen ook aan de voorwaarden voor bijvoorbeeld stikstof. Het is nu aan de raad om kaders te stellen. Bij groen licht komen de ontwerp-bestemmingsplannen in ieder geval ter inzage te liggen en wordt een omgevingsdialoog gevoerd, zodat belanghebbenden hun wensen, belangen en bezwaren kunnen laten horen.”

Overige ontwikkelingen

Dit zijn niet de enige bouwplannen die een impuls moeten geven aan de krapte op de woningmarkt. Ook voor de sociale woningbouw zijn er diverse ontwikkelingen. Zo zijn er in Hoogerheide plannen voor de realisatie van zestien sociale huurwoningen aan de Onderstal en maken de huurwoningen aan de Pastoor van Roesselstraat plaats voor een aantal nieuwbouwwoningen voor verschillende doelgroepen (kleine gezinnen, ouderen, mensen met een (fysieke) beperking). In Ossendrecht wordt voor het einde van het jaar de oplevering verwacht van de sociale huurwoningen van het project Noordrand.

Pagina opties