Reanimatiecursus met AED groot succes (12-05-2020)

Meer dan 200 inwoners van de gemeente Woensdrecht hebben zich in de eerste helft van dit jaar opgegeven voor een reanimatiecursus met AED-gebruik, gefinancierd door de gemeenteraad.

Initiatiefnemer van de raad, Marc van Eekeren: “In juli 2019 heeft de gemeenteraad unaniem de motie aangenomen om € 3.500,- beschikbaar te stellen voor reanimatiecursussen met AED-gebruik. De gemeenteraad erkent het belang van burgerhulpverlening en draagt graag een steentje bij om ervoor te zorgen dat er voldoende inwoners goed opgeleid zijn.”

Bij een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten cruciaal. Door gezamenlijke inzet van de gemeente, EHBO-verenigingen, bedrijven, instanties en giften van burgers hangen er tientallen AED’s in de gemeente en is er een dekkend netwerk van AED-apparaten.
Met de impuls van de gemeenteraad om de kosten van een reanimatiecursus met AEDgebruik te vergoeden, zijn er veel mensen opgeleid om de apparaten goed te kunnen gebruiken.

In de eerste maanden van 2020 organiseerden de EHBO-verenigingen van Hoogerheide, Putte en Ossendrecht een reanimatiecursus voor alle inwoners van de gemeente Woensdrecht. De belangstelling voor de tweedaagse cursus in de avonduren was zo groot dat er zelfs extra data geprikt werden. Vanwege de coronamaatregelen is een aantal cursussen uitgesteld tot na de zomervakantie, bijvoorbeeld die in Ossendrecht.

Wethouder Lars van der Beek: “De betreffende EHBO-verenigingen hebben prima invulling gegeven aan de motie van de raad. Het bleek een groot succes. Er zijn nieuwe mensen afgekomen op dit initiatief en mensen die voor een herhalingscursus kwamen. Beide van groot belang want de opgedane kennis en vaardigheden moeten jaarlijks onderhouden worden.”

Pagina opties