Stand van zaken zonneparken (24-11-2020)

Dit item is verlopen op 03-01-2021.
Afbeelding: zonnepanelen

De gemeente Woensdrecht heeft de ambitie om in 2035 geheel energieneutraal te zijn. Zonneparken spelen een belangrijke rol in het verduurzamen van de energie-productie. Voor vier initiatieven heeft het college van burgemeester en wethouders een voorlopige omgevingsvergunning afgegeven.

Achtergrond

Om een goede invulling te kunnen geven aan de duurzaamheidsdoelstellingen heeft de gemeenteraad in 2019 het ‘uitnodigingskader zonne-energie’ vastgesteld. Naast zonnepanelen op dak, windmolens en andere bronnen zijn zonneparken nodig om ook in de toekomst Woensdrecht te kunnen voorzien in de vraag naar duurzame energie. In het uitnodigingskader staan de voorwaarden en regels waaraan initiatiefnemers in ieder geval moeten voldoen om een zonnepark te mogen oprichten. Vier initiatiefnemers hebben een principeverzoek ingediend en deze zijn eerder al positief beoordeeld. De procedure is dat zij daarna een aanvraag tot een omgevingsvergunning moeten indienen en deze wordt voor iedereen ter inzage gelegd. Deze procedure is inmiddels doorlopen en we zijn nu op het punt aangekomen dat er een voorlopige omgevingsvergunning is afgegeven aan de vier initiatiefnemers.

Zonneparken

Voor de volgende vier zonneparken is een voorlopige omgevingsvergunning afgegeven:

  • Zonnepark Kabeljauwbeek (Eneco)
  • Zonnepark de Agger (LC Energy)
  • Zonnepark van der Duijnspolder (Zon XP)
  • Zonnepark Markiezaat (Shell)

Op www.woensdrecht.nl/zonneparken vindt u meer informatie over deze initiatieven en een eerder gepubliceerd overzicht met waar de locaties zich precies bevinden. 
Naar verwachting zullen deze zonneparken tussen de 60 en 100MW energie opwekken per jaar. De opwek is nog mede afhankelijk van de beschikbare netcapaciteit en zonnepanelen die bij de uiteindelijke realisatie gebruikt worden (de techniek van zonnepanelen wordt nog altijd doorontwikkeld).

Vervolg

Na de beroepstermijn zullen de voorlopige omgevingsvergunningen onherroepelijk worden. De initiatiefnemers zullen nu proberen aanspraak te maken op de zogenaamde SDE++ subsidie. Mede afhankelijk van deze toekenning streven de meeste initiatiefnemers naar een realisatie van de projecten en oplevering in 2022.

Wethouder Jeffrey van Agtmaal: “Als gemeente zullen wij na deze projecten de balans opmaken. We zullen in kaart brengen wat de resterende energieopgave is en ons uitnodigingskader herijken.”

Pagina opties