Start activiteiten 75 jaar bevrijding (01-02-2019)

Dit item is verlopen op 01-04-2019.
Beeldmerk Bevrijding Brabantse Wal

Meld uw activiteit aan!

In oktober 2019 is het 75 jaar geleden dat onze regio werd bevrijd. Om dit feestelijk te vieren, worden er allerlei festiviteiten georganiseerd. Op 6 februari start de eerste activiteit in de gemeente Woensdrecht met een bezoek aan diverse basisscholen.
Burgemeester Adriaansen roept verenigingen op om activiteiten die met de bevrijding te maken hebben te melden, zodat deze toegevoegd kunnen worden aan de activiteitenkalender.

Bevrijding Brabantse Wal

In de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht worden dit jaar gezamenlijk activiteiten georganiseerd. Zo trekken de gemeenten met elkaar op bij het bewerkstelligen van een informatiecentrum bij de Canadese en Britse oorlogsbegraafplaatsen in Bergen op Zoom. Ook kent iedere gemeente een scholenproject en wordt er op 26 oktober een defilé met militaire voertuigen georganiseerd.

In de hele Brabantse Wal regio staat dus het nodige te gebeuren. Kijk daarvoor op canadays.nl.

Lokaal in Woensdrecht

De gemeente Woensdrecht en de werkgroep 75 jaar bevrijding geven lokaal vorm aan het scholenproject en het militaire defilé:

 • Scholenproject in Woensdrecht
  In de maand februari bezoekt burgemeester Steven Adriaansen samen met Martin Groffen (voorzitter werkgroep) en Chris van der Veen (lid werkgroep) alle scholen binnen de gemeente. Elke school ontvangt dan het boek over de onlangs overleden geheim agent Bram Grisnigt Spion van Oranje, geschreven door Bram de Graaf.
  Daarnaast worden de scholen opgeroepen om op verschillende manieren stil te staan bij de bevrijding. Dat kan bijvoorbeeld door deel te nemen aan het project Veteraan in de klas. Maar ook door een oorlogsmonument te adopteren of een bezoek te brengen aan de Canadese en Britse oorlogsbegraafplaatsen in Bergen op Zoom. Vanuit het cultuurprogramma CuKids (van de Brede Welzijnsinstelling) wordt er ook een bezoek aan het oorlogsmuseum in Ossendrecht geregeld voor leerlingen van de basisscholen.
  Burgemeester Adriaansen: “Het is van groot belang dat we aan de Woensdrechtse jeugd de boodschap doorgeven dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Tevens wil ik pleiten voor meer aandacht voor de lokale geschiedenis, want ondanks dat hier ontzettend hard gevochten is, is, het heel veel mensenlevens gekost heeft en heel veel gebouwen met de grond gelijk gemaakt zijn, is ‘De slag om Woensdrecht’ niet zo bekend”.
   
 • Defilé militaire voertuigen
  Op 26 oktober 2019 rijdt er een militaire colonne van voertuigen van Putte naar Bergen op Zoom. Bij de oorlogsmonumenten in ieder dorp zal dan ook een ceremonie plaatsvinden. Burgemeester Adriaansen: “Het is belangrijk dat er in ieder dorp stil gestaan wordt bij de bevrijding. Hierbij doen we dan ook een beroep op de 4 mei comités, die vertegenwoordigd zijn in de werkgroep 75 jaar bevrijding”.

Daarnaast worden er lokaal nog diverse andere activiteiten georganiseerd. Binnenkort presenteren we een complete kalender, maar we benoemen alvast enkele activiteiten:

 • Oorlogsmuseum
  Het Oorlogsmuseum aan de Putseweg te Ossendrecht is op 26 oktober de hele dag geopend voor publiek. Neemt u hier beslist eens een kijkje.
   
 • Boek burgerslachtoffers
  Heemkundekring Het Zuidkwartier presenteert in oktober het boek Het verdriet van Woensdrecht, na vele jaren onderzoek geschreven door Jan van Elzakker en handelend over ruim zestig Woensdrechtse dodelijke burgerslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
   
 • Slotevenement
  Op 26 oktober wordt er na het defilé met militaire voertuigen een slotevenement voor een breed publiek georganiseerd.

Organiseert u ook een activiteit?

Burgemeester Adriaansen: “Om een compleet beeld te krijgen van alle evenementen die in de gemeente georganiseerd worden in het kader van 75 jaar bevrijding, roep ik alle verenigingen en organisaties op om hun evenement of activiteit bij ons te melden. We zullen uw initiatief dan vermelden in de activiteitenkalender.”

U kunt uw activiteit aanmelden door een e-mail te sturen.

Meer informatie over dit onderwerp via deze link(s):

Pagina opties