Subsidie voor verenigingen met jaar verlengd (22-04-2020)

Dit item is verlopen op 01-06-2020.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de waarderingssubsidies voor verenigingen met een jaar te verlengen onder dezelfde voorwaarden. Verenigingen hoeven geen nieuwe aanvraag in te dienen in 2020.

De huidige subsidieperiode (van vier jaar) zou eind dit jaar aflopen. Om in aanmerking te komen voor een subsidiebijdrage in de nieuwe periode vanaf 2021 zouden verenigingen hun aanvraag voor 1 juni a.s. moeten doen bij de gemeente. Diverse verenigingen hebben laten weten dat dit niet haalbaar is omdat vergaderingen niet door kunnen gaan vanwege de coronamaatregelen.

Jaar uitstel

Portefeuillehouder Lars van der Beek: “Het college heeft begrip voor de situatie waarin verenigingen verkeren. Daarom hebben we besloten het niet moeilijker te maken dan het is: we verlengen alle waarderingssubsidies met een jaar tegen dezelfde voorwaarden. Volgend jaar voor 1 juni verwachten we dan de nieuwe aanvraag voor de periode na 2022.”
Verenigingen worden hierover per brief geïnformeerd.

Het besluit geldt niet voor de grotere budgetsubsidies voor organisaties, die jaarlijks een nieuwe aanvraag in moeten dienen.

Pagina opties