Subsidie voor verenigingen verlengd (23-02-2021)

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de waarderingssubsidies voor verenigingen met een jaar te verlengen. Verenigingen behouden dezelfde subsidie als de afgelopen jaren onder dezelfde voorwaarden. Een nieuwe aanvraag indienen is - net als vorig jaar wegens de coronamaatregelen - niet nodig.

In 2016 heeft het college het subsidiebeleid herzien. Vanaf 2017 hoeven verenigingen niet meer elk jaar opnieuw een aanvraag voor een waarderingssubsidie in te dienen. De looptijd werd vastgesteld op vier jaar. Vorig jaar vóór 1 juni zouden verenigingen een nieuwe aanvraag moeten doen voor de periode vanaf 2021. Omdat diverse verenigingen destijds lieten weten hieraan niet te kunnen voldoen omdat vergaderingen wegens de coronamaatregelen niet door konden gaan, besloot het college de subsidie met een jaar te verlengen.

Behoud van activiteiten

Portefeuillehouder Lars van der Beek: “De situatie rondom bijeenkomsten en vergaderingen is nog niet veranderd ten opzichte van vorig jaar. Omdat het besluit van vorig jaar op grote bijval kon rekenen vanuit verenigingen, hebben we besloten de waarderingssubsidies nogmaals met een jaar te verlengen. Hiermee willen we een duidelijk signaal afgeven: we willen garanderen dat de verenigingen en stichtingen die een waarderingssubsidie ontvangen hun activiteiten kunnen behouden en uitvoeren na coronatijd.”

Verenigingen worden per brief geïnformeerd over dit besluit. Het college laat begin 2022 weten wat er nodig is voor de nieuwe vierjaarlijkse aanvraag, die dan vanaf 2023 in zou gaan.
Dit besluit geldt niet voor de grotere budgetsubsidies voor organisaties, die jaarlijks wel een nieuwe aanvraag in moeten dienen.

Pagina opties