Subsidiemogelijkheid voor kleinschalige natuur- en waterinitiatieven (01-04-2021)

We wijzen u op een subsidiemogelijkheid vanuit de Provincie Noord-Brabant om uw straat of buurt groener te maken en beter bestand tegen weersextremen, zoals wateroverlast bij hevige regenval. De subsidie kunt u rechtstreeks bij de Provincie aanvragen, als gemeente zijn we graag bereid ondersteuning te verlenen.

Subsidiemogelijkheid Buurtnatuur- en buurtwaterfonds Noord-Brabant

Vanuit de Provincie Noord-Brabant worden initiatieven ondersteund die bijdragen aan ‘waternatuur’. Hierbij kunt u denken aan kleinschalige natuur- en waterprojecten die een positief effect hebben op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een gezonde en duurzame leefomgeving. Wanneer we stenen vervangen door groen, wordt een omgeving weerbestendig. Planten en bomen vangen regenwater op en zorgen voor verkoeling bij hitte. Hele concrete voorbeelden zijn het vergroenen/minder grijs maken van een (school)plein, geveltuintjes in een straat of sedum daken op schuurtjes in de buurt. Maar misschien heeft u zelf nog wel hele andere leuke ideeën voor uw buurt die in aanraking kunnen komen voor de subsidie vanuit de Provincie? Jaarlijks stelt de Provincie €180.000 beschikbaar voor buurtnatuur- en buurtwaterprojecten. De hoogte van de subsidie is 60% van de subsidiabele kosten.

Meer informatie en de voorwaarden leest u op de website van de Provincie op de pagina 'Buurtfonds- Buurtnatuur en buurtwater, subsidie'.

Ondersteuning

Deze subsidie wordt vanuit de Provincie verstrekt. De doelstellingen sluiten ook goed aan bij de Groene Agenda van de gemeente Woensdrecht en onze duurzame ambities. Als gemeente zijn we dan ook bereid om met u mee te denken als u een plan wilt indienen bij de Provincie. We helpen u graag met kennis en ons netwerk. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor mede-financiering vanuit de gemeente als het plan binnen onze kaders en doelstellingen past. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via: initiatieven@woensdrecht.nl.

Pagina opties