Tijdige ondersteuning bij schulden voorkomt erger (17-12-2019)

Dit item is verlopen op 17-01-2020.

De gemeenteraad van Woensdrecht heeft het nieuwe beleidsplan Schuldhulpverlening 2020-2024 vastgesteld. Schulden zorgen vaak voor een complexe problematiek. Een integrale benadering om de situatie te herstellen, meer inzet op het voorkómen van schulden en het eerder signaleren van financiële problemen zijn kenmerkend voor de nieuwe beleidslijn.

Over schulden gesproken: onderzoeken laten zien dat het aantal mensen met schulden stijgt in Nederland. Schulden ontstaan vaak door een combinatie van factoren. Zowel persoonsgebonden factoren, (bewust en onbewust) gedrag, de omstandigheden in de omgeving en onverwachte gebeurtenissen kunnen een rol spelen.
Het kan iedereen overkomen; in alle lagen van de bevolking komt het voor dat mensen hun schulden niet meer kunnen betalen. Vooral voor mensen met een laag inkomen ontstaan er direct financiële problemen als er een inkomensvoorziening wegvalt (bijvoorbeeld als er geen contractverlenging komt).

Zorgplicht

Gemeenten hebben een zorgplicht op het gebied van schuldhulpverlening. Verantwoordelijk portefeuillehouder Lars van der Beek geeft aan waarom: “Het is belangrijk dat mensen met schulden de situatie zelf weer onder controle krijgen. Hulp van mensen die weten hoe je zoiets aanpakt, is cruciaal om mee te kunnen blijven doen in de maatschappij.”

Meer dan vroeger zien we dat financiële problemen kunnen leiden tot sociale en persoonlijke problemen. “Juist daarom wil ik iedereen op het hart drukken om vooral op tijd hulp te vragen. Het vraagt misschien wat moed maar wegduiken lost echt niets op. Bij het Steunpunt Grip op Geld van de BWI zit veel kennis over geldzaken en regelingen”, aldus Van der Beek. Deze hulp kost mensen niets.

Uitgangspunten

Het beleidsplan is gestoeld op de volgende doelstellingen/gewenste resultaten:

  1. Voorkomen van problematische schulden
  2. Het netwerk vormt een sterke keten op het gebied van preventie en vroegsignalering
  3. Vergroten van de financiële redzaamheid van de burger
  4. Problemen worden integraal aangepakt
  5. Kinderen worden ondersteund bij de financiële opvoeding
  6. De burger blijft zelf verantwoordelijk
  7. Maatschappelijke kosten worden verminderd of voorkomen
  8. De dienstverlening is toegespitst op het individu
  9. De dienstverlening is kwalitatief goed

In 2020 wordt er een uitvoeringsplan opgesteld waarin aangegeven staat hoe de gemeente Woensdrecht zich samen met de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) en maatschappelijke partners inzet om deze doelen te realiseren. Overigens is Woensdrecht al behoorlijk actief als het gaat om vroegsignalering en preventie vanuit het armoedebeleid.

Ondersteuning

Het Steunpunt Grip op Geld is te bereiken via telefoonnummer 0164 - 67 20 49 of per e-mail: gripopgeld@bwiwoensdrecht.nl en heeft twee keer per week inloopspreekuur aan de Kromstraat in Hoogerheide op dinsdag van 10.00 uur tot 11.00 uur en op donderdag van 13.00 uur tot 14.00 uur.

Pagina opties