Tweede ronde voor Lokaal Sportakkoord (24-08-2021)

Afbeelding: wethouder Hans de Waal toont het boekje van het Lokale Sportakkoord

De tweede ronde gaat in voor het Lokaal Sportakkoord van de gemeente Woensdrecht.
Tot en met 30 september aanstaande kan iedereen die een goed idee heeft om sporten en bewegen te stimuleren een aanvraag doen voor een financiële bijdrage en/of ondersteuning. Want Woensdrecht heeft iets met sporten en bewegen! 

Het stimuleren van sporten en bewegen is een gezamenlijke ambitie van sportaanbieders, gemeente, partners uit zorg en welzijn, kinderopvang en onderwijs, gezondheidszorg en bedrijfsleven. Zij sloten het Lokaal Sportakkoord en willen er zo samen voor zorgen dat iedereen een leven lang met plezier kan sporten en bewegen en zich daarin kan ontwikkelen.

Woensdrechtse ambities

Via het Lokaal Sportakkoord zetten partners zich samen in voor:

  • de jeugd: van jongs af aan vaardig bewegen is gezond en goed voor de motoriek.
  • een vitaal en toekomstbestendig sport- en beweegaanbod. Passend, bereikbaar en toegankelijk voor iedereen.
  • inclusief sporten en bewegen. Een leven lang plezier zonder belemmeringen.
  • een duurzame sportinfrastructuur. Zodat er goede beweegvoorzieningen zijn. Functioneel en duurzaam.

Ideeën zijn welkom

De partners dagen iedereen met een goed idee uit om de samenwerking met hen te zoeken en zo de krachten te bundelen. Buurtsportcoach Jacky Jansens brengt mensen graag met elkaar in contact of kan helpen bij het indienen van een aanvraag. Bel: 06-2236 9703 of mail: j.jansens@bwiwoensdrecht.nl. Er is dit jaar nog één aanvraagronde, die loopt t/m 30 september a.s.
Voor meer informatie kijk op de speciale webpagina over het sportakkoord.

Wethouder Hans de Waal benadrukt: “Via het Lokaal Sportakkoord is er geld beschikbaar vanuit het rijk. Voor grotere projecten maar ook voor het organiseren van een clinic of kennismakingsactiviteit. Zo heeft de eerste ronde heeft geleid tot een mooie samenwerking tussen Anytime Fitness en Titurel, de overige aanvragen worden momenteel samen met de gemeente en de BWI nog verder uitgewerkt. We merken dat het concept dus nog vrij onbekend is maar het is echt heel laagdrempelig. Dus heb je een goed idee, doe mee!”

Lees voor meer informatie over dit onderwerp:

Pagina opties