Uitreiking Woensdrechtse Veer 2019 (17-10-2019)

Dit item is verlopen op 17-11-2019.

Tijdens de duurzaamheidsavond op 17 oktober 2019 is voor het eerst ook een duurzaamheidswaardering uitgereikt, de zogenaamde ‘Woensdrechtse veer’. Uit elke categorie (particulier, bedrijf en vereniging) is een winnaar benoemd die de oorkonde in ontvangst mocht nemen vanwege de genomen duurzame stappen en de vervulling van een voorbeeldfunctie. Burgemeester Adriaansen reikte de oorkonde uit in de categorie particulier aan Evert Jansma. Wethouder Kielman reikte de oorkonde uit aan duurzame ondernemer Chris Hopmans en TV De Meet ontving als vereniging de prijs uit handen van wethouder Van Agtmaal.

Onderstaand vindt u per categorie de toelichting op waarop deze persoon de Woensdrechtse veer 2019 ontvangen heeft:

Duurzame inwoner: Evert Jansma
Evert Jansma levert als energieambassadeur een waardevolle bijdrage aan het verduurzamen van de Woensdrechtse Samenleving. Door middel van zijn vrijwilligerswerk als Energieambassadeur hebben al tientallen huishoudens binnen de Gemeente hun energierekening omlaag kunnen schroeven en duurzame stappen kunnen zetten. Naast het informeren van de samenleving levert Evert ook zijn eigen bijdrage aan de Energietransitie waar hij zijn eigen woning grondig heeft verduurzaamt en vanuit zijn rol, met zijn eigen verhaal, andere inspireert om dezelfde duurzame stappen te ondernemen. Wegens zijn voorbeeldfunctie en zijn inzet voor een duurzamere samenleving heeft het college besloten Evert Jansma, de Woensdrechtse Veer te overhandigen voor Duurzame inwoner.

Duurzame ondernemer: Chris Hopmans
Chris Hopmans is misschien wel de eerste ambassadeur voor groene energie uit de Gemeente Woensdrecht. Al meer dan 18 jaar geleden plaatste hij een windmolen op zijn erf in Woensdrecht, ook verduurzaamde hij de daken van zijn stallen door middel van zonnepanelen. Vandaag de dag is hij actief betrokken bij verschillende grootschalige projecten omtrent hernieuwbare energie, een van deze projecten betreft het pas geopende prestige-zonnepark in Rilland. Chris heeft tevens een waardevolle bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de Woensdrechtse Duurzaamheidsvisie daarnaast zet hij zich ook met het verbouwen en afzetten van zijn landbouwproducten in voor het verbeteren van de plaatselijke kringloop en biodiversiteit. Wegens zijn voorbeeldfunctie en zijn voortreffelijke inzet voor een duurzamere samenleving heeft het college besloten Chris Hopmans, de Woensdrechtse Veer te overhandigen voor Duurzame ondernemer.

Duurzame vereniging: TV de Meet
Tennisvereniging de Meet houd zich al meerdere jaren bezig met het thema Duurzaamheid. Eerder heeft de vereniging al een duurzame investering gedaan met de installatie van zonnepanelen op het dak en momenteel neemt de vereniging een volgende stap door het vervangen van de huidige lichtinstallaties met LED-installaties. TV de Meet vervult met het treffen van deze maatregelen een voorbeeldfunctie voor andere verenigingen. Gelet op de maatregelen, de constante verbeteringen en focus op verduurzamingen heeft het college besloten TV de Meet, de Woensdrechtse Veer te overhandigen voor Duurzame vereniging.

Bovenstaande kandidatenlijst is vastgesteld in het college van B&W op 15 oktober 2019.

Iemand nomineren?

Wilt u iemand nomineren voor volgend jaar? Dat kan door een e-mail te sturen naar onze beleidsmedewerker duurzaamheid en afval, Thijs Krullaards.

Afbeelding: de prijswinnaars bij de uitreiking van de Woensdrechtse Veren 2019

De prijswinnaars bij de uitreiking van de Woensdrechtse Veren 2019 op donderdag 17 oktober 2019.

Pagina opties