Verhoging tarieven en verlagen ophaalfrequentie voor het restafval (06-06-2019)

Dit item is verlopen op 06-07-2019.

AFVALVERWERKING WEER KOSTENDEKKEND

Overal zoeken gemeenten naar manieren om meer ‘afval’ te recyclen en minder aan te bieden als restafval. Zo ook in Woensdrecht. Het verbranden van afval wordt namelijk steeds duurder en de noodzaak om grondstoffen duurzaam te recyclen neemt toe. Afgelopen donderdag 6 juni presenteerde verantwoordelijk portefeuillehouder Henk Kielman het nieuwe voorgenomen beleid om de afvalverwerking kostendekkend te maken. Met als insteek de vervuiler betaalt.

“De opbrengsten binnen de gemeente Woensdrecht wegen op dit moment niet op tegen de kosten die worden gemaakt inzake de inzameling en verwerking van afval. Dit is met name te wijten aan de hogere kosten van de afvalverwerking van restafval en de lagere opbrengsten uit grondstoffen als papier, plastic en glas. Er ligt een grote opgave voor de gemeente om de afvalverwerking en inzameling opnieuw kostendekkend te krijgen“, aldus wethouder Henk Kielman.

“Het verhogen van de tarieven is een middel om minder restafval in te zamelen en tegelijkertijd de afvalverwerking opnieuw kostendekkend te krijgen. Een andere doelstelling van de gemeente is om in 2020 maximaal 100 kg restafval per persoon per jaar in te zamelen. Niet alleen levert het behalen van deze doelstelling de gemeente meer kostbare grondstoffen op, ook zal dit een aanzienlijke besparingen opleveren inzake de afvalverwerking”, vervolgt Kielman.

Maatregelen

Om de doelstellingen te behalen heeft het college besloten de raad de volgende maatregelen voor te stellen:

  • verhoging variabel tarief voor restafval;
  • verlaging ophaalfrequentie restafval; van 1 x in de 2 weken naar 1 x in de 4 weken ophalen van restafvalcontainers;
  • progressief tarief op de grijze restafvalcontainers; vanaf meer dan 8 aanbiedingen;
  • verhoging tarieven voor extra tikken op de milieustraat.

Deze maatregelen hebben voor 2020 de navolgende gevolgen:

TARIEVEN 2020

140 liter containers

Aantal ledigingen Kosten per lediging
1 - 8 € 4,70
9 - 10 € 5,85
11 - 13 € 7,00

Kosten 2019: € 3,50 per lediging

240 liter containers

Aantal ledigingen Kosten per lediging
1 - 8 € 8,00
9 - 10 € 10,00
11 - 13 € 12,00

Kosten 2019: € 6,00 per lediging

Ondergrondse restafvalcontainers

Kosten per inworp 2020: € 1,00

Kosten 2019: € 0,75

Milieustraat

Kosten milieustraat: in 2020 zal de prijs voor extra tikken op de milieustraat in Ossendrecht met € 5,00 toenemen.
De eerste 3 gratis tikken blijven onveranderd.

Aantal tikken Kosten 2020 Kosten 2019
1 - 3 gratis gratis
4 € 15,00 € 10,00
5 - 6 € 30,00 € 25,00
7 of meer € 50,00 € 45,00

Het voorstel zal donderdag 4 juli 2019 ter behandeling worden aangeboden aan de raad.

Pagina opties