Voortbestaan hertenkamp Putte zeker gesteld tot 2023 (23-06-2020)

De verzorging van de herten in het hertenkamp in Putte zal de komende drie jaar in handen zijn van het dorpsplatform Putte. Het dorpsplatform heeft hiervoor een verzoek ingediend en het college van burgemeester en wethouders is onlangs akkoord gegaan met het hiervoor benodigde bedrag.

Achtergrond

Tot 2016 was het hertenkamp te Putte in beheer bij de gemeente Woensdrecht. Vanwege bezuinigingen dreigde het hertenkamp daarna gesloten te worden, maar de Putse gemeenschap vond met succes sponsoren en een partij die het beheer van het hertenkamp op zich wilde nemen. Zorgboerderij De Leemberg nam met haar cliënten het beheer over op basis van een bruikleenovereenkomst. De zorgboerderij heeft eind vorig jaar aangegeven te stoppen, vanwege verhuizing van Ossendrecht naar Woensdrecht. Wederom werd nu dus naar een nieuwe beheerder gezocht.

Dorpsplatform Putte

Het dorpsplatform Putte heeft een verzoek ingediend voor de verzorging van de herten in het hertenkamp voor de komende drie jaar. Men heeft een budgetverzoek ingediend van € 5838,00 om dit te bekostigen. Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs ingestemd met het beschikbaar stellen van dit bedrag vanuit het reserve budget dorpsplatforms (de zogenaamde initiatievenpot).

Wethouder Jeffrey van Agtmaal: “Ik ben blij met het verzoek van het dorpsplatform Putte. Op deze manier is het voortbestaan van het hertenkamp in ieder geval voor de komende drie jaar geborgd. Na deze periode zullen we samen met het dorpsplatform de situatie evalueren en bekijken wat de mogelijkheden voor de toekomst zijn.”

Pagina opties