Waar houdt de buitendienst zich de komende periode mee bezig? (07-05-2019)

Dit item is verlopen op 07-06-2019.

De medewerkers van onze buitendienst zijn voor veel mensen de meest zichtbare ambtenaren van heel de gemeente. Iedere dag zijn zij immers buiten werkzaam. Ook heeft hun werk veel invloed op hoe de gemeente eruit ziet. De hoogste tijd om u inzicht te geven in hun werkzaamheden voor de komende periode.

Werkplek

De buitendienst van de gemeente Woensdrecht bestaat uit vijf wijkteams en een wijkoverstijgend team. Iedere morgen begint iedereen vanaf de gemeentewerf. Momenteel is deze nog tijdelijk in Ossendrecht gevestigd, maar vanaf 7 juni wordt het voormalige Albert Heijn pand aan de Doelstraat in Hoogerheide hiervoor in gebruik genomen. De wijkteams hebben in de kern waar zij werkzaam zijn een unit waar geluncht wordt.
Wethouder Van Agtmaal: “Dankzij de units zijn de wijkteams ook een laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen die vragen of ideeën hebben. Wilt u bijvoorbeeld iets voor uw wijk of buurt realiseren in de buitenruimte, dan kunt u dat altijd met het wijkteam bespreken.”

Werkzaamheden

Het dagelijks werk van de wijkteams bestaat hoofdzakelijk uit het beheer en onderhoud van het openbaar groen en het onderhoud van de wijk.
Er zijn werkzaamheden die niet door het wijkteam uitgevoerd worden, maar door medewerkers van het wijkoverstijgend team. Denkt u onder andere aan het snoeien/kappen van bomen, straatwerk, rioleringswerkzaamheden, het plaatsen van borden en afzettingen.

Werkzaamheden de komende periode

Een greep uit de werkzaamheden die de komende periode wordt uitgevoerd:

 • De buitendienst heeft onlangs zomergoed geplant en is nu druk bezig met het water geven van deze planten en jonge bomen. Uiteraard is dit heel de zomer een veelvoorkomende bezigheid.
 • Vanaf week 19 zullen ook alle hondenuitlaatstroken ververst worden in heel de gemeente. Er wordt dan eerst een hoeveelheid zand van de bovenkant weggehaald en vervolgens wordt schoon zand daarvoor teruggestort. Dit wordt expres voor de zomer gedaan, want wanneer het warm is kunnen de hondenuitlaatstroken meer gaan stinken.
 • In mei worden alle lege stukken plantsoen ingezaaid met eenjarige bloemen. Dit betreft gedeelten in de openbare ruimte die momenteel braak liggen, maar waarvan het wel de bedoeling is dat er vaste planten gezet gaan worden. Op dit moment is het niet gunstig om nog vaste planten te zetten, dit wordt weer in het najaar gedaan. Het is voor het eerst dat we dit doen met lege stukken plantsoen.
 • Teammanager Frans Linders: “Om niet de hele zomer lege stukken te hebben in het gemeentelijk plantsoen, wordt de bloemsoort Afrikaantjes gezaaid. Deze vullen op een fraaie manier de leegtes in en zijn tevens een goede bodembemester als ze in het najaar omgeploegd worden.”
 • In week 23 en 24 zullen alle hagen in de openbare ruimte machinaal worden geknipt. In september (week 38 en 39) wordt dit herhaald.
 • De eikenprocessierups is onlangs met een biologisch middel bestreden op eikenbomen langs de doorgaande schoolfietsroutes. In week 21 zal een gespecialiseerd bedrijf nogmaals langs de bomen gaan, ditmaal om de nesten te verwijderen. Mocht u nu langs de doorgaande fietspaden toch nog eikenprocessierupsen tegenkomen, dan kunt u dit melden bij de servicelijn.
 • De zomer is ook altijd een periode waarin onkruidbestrijding een belangrijke bezigheid is. Op de verharding wordt dit gedaan door Saver en de firma Prop, maar tussen het groen doet onze buitendienst dit.

Contact

Met vragen kunt altijd onze medewerkers van de buitendienst aanspreken wanneer u hen aan het werk ziet of wanneer zij in de unit aanwezig zijn.

Locaties units wijkteams:

 • Hoogerheide: Bij voetbalvereniging Meto
 • Woensdrecht: Bij voetbalvereniging WVV
 • Putte: Nabij de brandweerkazerne
 • Ossendrecht: Nabij de brandweerkazerne
 • Huijbergen: Achter het voormalige gemeentehuis

Uiteraard kunt u ook onze servicelijn bellen (tel. 14 0164), zij staan in nauw contact met de medewerkers van de buitendienst. Meldingen over de buitenruimte kunt u ook altijd doen via www.verbeterdebuurt.nl of de app.

Graag willen wij u alvast uitnodigen om op 14 september 2019 een kijkje te komen nemen bij de nieuwe gemeentewerf aan de Doelstraat te Hoogerheide.

Pagina opties