Waardering voor Woensdrechtse veteraan (23-06-2020)

Afbeelding: samen met enkele veteranen plant het college van B&W de laatste witte anjers in het tijdelijke bloemperkje

Vanwege de coronacrisis is besloten om de Woensdrechtse Veteranendag niet door te laten gaan. Het college van burgemeester en wethouders wil toch graag erkenning en waardering naar de in onze gemeente wonende veteranen tonen. Hiervoor wordt dit jaar onder andere een bloemenperkje met witte anjers aangelegd bij het gemeentehuis.

Geschiedenis (Woensdrechtse) veteranendag

Sinds 2005 wordt jaarlijks de Nederlandse Veteranendag georganiseerd. Het is een eerbetoon aan Nederlandse veteranen en wordt altijd gehouden op de laatste zaterdag van juni. Als gemeente Woensdrecht hebben we vrij snel na het invoeren van de landelijke veteranendag besloten om ook lokaal, speciaal voor de in onze gemeente woonachtige veteranen, jaarlijks een dag te organiseren. Waar het in eerste instantie altijd op toerbeurt in multifunctionele centra werd gehouden, organiseerden we het de afgelopen 6 jaar op en in samenwerking met vliegbasis Woensdrecht.

Corona

De Nederlandse Veteranendag wordt dit jaar op 27 juni georganiseerd. Vanwege corona gebeurt dit wel in een aangepaste vorm. Er zijn geen fysieke evenementen, maar er is een programma in de Ridderzaal voor een kleine groep gasten dat live wordt uitgezonden door de NOS. In overleg met vliegbasis Woensdrecht is ervoor gekozen om de Woensdrechtse Veteranendag dit jaar niet door te laten gaan.

Alternatief Woensdrechtse veteranendag

Ondanks dat we dit jaar niet fysiek bij elkaar komen op vliegbasis Woensdrecht, wil het college van burgemeester en wethouders toch een “dankjewel” richting de veteranen in onze gemeente uit laten gaan. Alle veteranen ontvingen al een door burgemeester Adriaansen en kolonel Kamstra ondertekende brief, waarin naast het annuleren van het evenement, dank uitgesproken werd voor de door de veteranen gemaakte missies en uitzendingen.
Daarnaast wordt voor het gemeentehuis in Hoogerheide dit jaar een tijdelijk bloemperkje aangeplant met witte anjers. De witte anjer is hét symbool van waardering en erkenning voor de Nederlandse veteraan. Tot slot hijsen we op zaterdag 27 juni de vlag bij het gemeentehuis voor de veteranen. Inwoners van onze gemeente worden van harte uitgenodigd om dit voorbeeld te volgen.

Pagina opties