Werkgerelateerde informatie (terug) op locatie (21-07-2021)

Het Grensinformatiepunt (GIP) gaat weer op locatie van start in het gemeentehuis in Hoogerheide. Vanaf 5 augustus weer elke eerste donderdag van de maand van 13.00 tot 17.00 uur. Voor iedereen die meer wil weten over werken over de grens. De dienstverlening wordt bovendien uitgebreid met alle informatie over sociaal ondernemen voor werkgevers. Ook het Werkcentrum Brabantse Wal komt naar Woensdrecht toe.

Hans Verdult is in dienst van de ISD Brabantse Wal. Hij is specialist op het gebied van grensoverschrijdend werken en ook werkzaam voor het Werkcentrum Brabantse Wal. Twee jaar geleden startte hij met een spreekuur op locatie in Woensdrecht voor vragen over grensoverschrijdend werkverkeer. Verdult hierover: “Een grens is geen barrière voor werk. Wel zijn de wetten anders in België, geldt er andere regelgeving en zijn rechten en plichten voor werkgever en werknemer anders geregeld. Wij zorgen dat mensen daar goed over geïnformeerd zijn. In Woensdrecht speelt dit vraagstuk, dus ben ik met een spreekuur ter plaatse gekomen.”

Wegens corona is het inloopuur het afgelopen jaar on hold gezet. Nu krijgt het weer opnieuw vorm. Mensen met vragen over grensoverschrijdend werken, wonen, studeren of ondernemen kunnen daarvoor weer in Woensdrecht terecht. Wij vragen bezoekers zich aan de coronamaatregelen te houden en bijvoorbeeld voldoende afstand te houden als ze even moeten wachten. Een afspraak maken van tevoren mag: 0164 - 277 727, e-mail: gipbrabantsewal@bergenopzoom.nl.

De data voor 2021: het eerste inloop spreekuur is weer op 5 augustus, gevolgd door 2 september, 7 oktober, 4 november en 2 december. Tijdstip is steeds tussen 13.00 uur en 17.00 uur. Op andere momenten kunnen mensen terecht bij het GIP aan de Rooseveltlaan 148 in Bergen op Zoom of via bovengenoemde contactgegevens.

Voor werkgevers

Verdult breidt zijn dienstverlening in Woensdrecht uit. Op dezelfde data kunnen ook werkgevers bij hem terecht met vragen over sociaal ondernemen. Zij hoeven daarvoor dan niet naar het Werkcentrum Brabantse Wal in Bergen op Zoom.

Op het moment dat een bedrijf of organisatie invulling wil geven aan de banenafspraken in het kader van de participatiewet komt er veel op hen af. Het Werkcentrum staat hen bij op het gebied van personeelsvragen, arbeidsmarktinformatie, regelgeving en subsidies. Verdult: “Het maakt het makkelijker om iets te betekenen voor de samenleving als je met dit soort zaken bij één aanspreekpunt terecht kunt. Of het nu gaat om het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of niet, er zijn veel werkzoekenden die zelf geen werk kunnen vinden. Jongeren, 50-plussers, statushouders en mensen met een arbeidsbeperking. Wij helpen ondernemers om te kijken hoe ze sociaal van betekenis kunnen zijn, deze mensen een werkplek kunnen aanbieden en toch hun eigen rendement kunnen halen.”

Op andere momenten kunnen werkgevers terecht bij:
Werkcentrum Brabantse Wal, Rooseveltlaan 148, Bergen op Zoom, T 14 0164,
E: werkcentrum@bergenopzoom.nl. Meer info: www.werkcentrumbrabantsewal.nl

Dienstverlening dichtbij

Wethouder Lars van der Beek: “Het is goed voor Woensdrecht dat dit soort dienstverlening laagdrempelig en goed bereikbaar is. En daarbij geldt: hoe dichterbij, hoe beter. Dat werkgevers nu ook in onze eigen gemeente terecht kunnen met vragen, vind ik een grote plus. Het past bij ons ondernemersklimaat: sociaal, dichtbij en betrokken. Ik hoop dat ook deze groep werkzoekenden zo makkelijker aan een baan komt. Want ook zij willen graag van betekenis zijn voor de samenleving.”

Pagina opties