Woensdrecht in de bres voor de bij (19-12-2018)

Dit item is verlopen op 19-01-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht heeft ingestemd met het convenant Bijenlandschap West-Brabant en de Nationale Bijenstrategie. De gemeente draagt ook € 5000,- bij aan het project. Het doel is om het leefgebied van bijen en andere bestuivers te verbeteren.

Het gaat niet goed met de bij

Bijen zijn door hun rol in het bestuiven van planten volstrekt onmisbaar voor het behoud van flora en fauna en zij hebben een cruciale economische functie in land- en tuinbouw. Wereldwijd gaan bijen en andere bestuivers (bijvoorbeeld hommels, zweefvliegen en vlinders) achteruit in soorten en aantallen. In Nederland komen oorspronkelijk zo’n 360 soorten wilde bijen (waaronder ook de hommelsoorten) en 330 soorten zweefvliegen voor. Daarvan zijn meer dan de helft van deze bijensoorten en een derde van de zweefvliegen bedreigd of verdwenen. Dit komt onder andere door het verdwijnen van voedsel (bloemennectar en stuifmeel) en nestelgelegenheid en het gebruik van sommige gewasbeschermingsmiddelen.

Achtergrond

In 2017 heeft de minister van Landbouw samen met 43 partners de Nationale Bijenstrategie in het leven geroepen. Deze Nationale Bijenstrategie richt zich op alle bestuivers en in het bijzonder de wilde bijensoorten. Om concreter invulling te geven aan de Nationale Bijenstrategie heeft het Bijenlandschap West-Brabant het convenant bijenlandschap West-Brabant opgesteld.

Samenwerken aan het leefgebied van de bij

Het doel van het convenant is om overheden, het bedrijfsleven, beheerders van natuurgebieden, maatschappelijke organisaties, wetenschap, boeren, imkers en burgers te laten samenwerken om het leefgebied van bijen (honing- en wilde bijen) en andere bestuivers te verbeteren. Op dit moment doen er al 18 partners mee. Het is de bedoeling dat er een aaneengesloten netwerk van leefgebieden in West-Brabant komt, dat duurzaam en gedurende het hele jaar voldoende voedsel en nestelgelegenheid voor de bij biedt.

Wethouder Van Agtmaal: “Bloemrijke bermen, graslandjes en bomen vormen een goed leefgebied voor bijen en andere bestuivers. Dit komt de land- en tuinbouw ten goede, maar de gemeente wordt er ook groener, kleurrijker en recreatief aantrekkelijker van. Naast bestuivende insecten zullen er ook vlinders en vogels vaker te zien en te horen zijn.”

Kansenkaart en acties

Er wordt een kansenkaart opgesteld met daarop de locaties die verbeterd kunnen worden als leefgebied voor de bij. De gemeente draagt € 5.000,- bij voor de realisatie van deze kansenkaart.

Wethouder Van Agtmaal: "De eerste concrete actie binnen de gemeente Woensdrecht voor het verbeteren van de leefomgeving van bijen en andere bestuivers is het inzaaien van ruim 140 are berm met een bijenmengsel aan bloemen- en plantenzaden in het voorjaar van 2019."

Wist u dat….
Bestuiving noodzakelijk is voor meer dan 75% van onze voedselgewassen, voornamelijk groente en fruit,
en voor meer dan 85% van de wilde planten in de natuur?

Pagina opties