Woensdrecht onderhoudt civiele kunstwerken (17-12-2019)

Dit item is verlopen op 17-01-2020.

Onlangs heeft het college het ‘beleidsplan civiele kunstwerken 2020-2024’ goedgekeurd. Samen met de financiële paragraaf zal het nu aan de gemeenteraad aangeboden worden. Het beleidsplan geeft antwoord op de vraag hoe de civiele kunstwerken in stand worden gehouden op het gewenste kwaliteitsniveau. Hiervoor is met een inspectie de huidige staat in beeld gebracht en zijn de benodigde onderhoudskosten voor de komende jaren berekend.

Civiele kunstwerken

De gemeente Woensdrecht heeft circa 270 civiele kunstwerken in beheer. Onder civiele kunstwerken worden onder andere duikers, bruggen en viaducten verstaan. In de situatie van de gemeente Woensdrecht zijn dit met name duikers (een constructie gelegen onder een weg of dam, bedoeld om wateren met elkaar te verbinden). Maar bijvoorbeeld ook de brug aan de Langeweg te Ossendrecht is een civiel kunstwerk.

Inspectie

Een inventarisatie en inspectie heeft plaatsgevonden en de huidige kwaliteit van alle civiele kunstwerken is in kaart gebracht. Tijdens de inspectie is gebleken dat bij een deel van de objecten de waterafvoer onvoldoende is, met name door vervuiling en dichtgroeien van de openingen. Daarnaast is bij een aantal objecten gebleken dat groot onderhoud op termijn noodzakelijk is.
Wethouder Van Agtmaal: “Het is belangrijk dat de objecten veilig zijn, naar behoren functioneren en voldoen aan de wettelijke eisen. Met het vaststellen van het beleidsplan civiele kunstwerken zet de gemeente een belangrijke stap om de civiele kunstwerken verantwoord en volgens een duidelijk plan te onderhouden en hiervoor financiële middelen beschikbaar te hebben.”

Wat gaan we doen?

Jaarlijks zal een deel van de duikers gereinigd worden volgens een vast schema. Verder zal groot onderhoud nodig zijn aan een aantal duikers die bestaan uit metselwerk en is het waterreguleringswerk De Blaffert over circa vijf jaar aan vervanging toe. Uit nader onderzoek is gebleken dat de brug aan de Langeweg te Ossendrecht over circa tien jaar aan vervanging toe zal zijn.

Hoe gaan we dit doen?

De onderhoudsaanpak van civiele kunstwerken zal met het oog op de duurzaamheid gericht zijn op het zo lang mogelijk verlengen van de levensduur en de onderhoudscyclus. Op deze wijze worden zoveel mogelijk grondstoffen en energie bespaard. Zo streven we naar ‘weinig maar goed onderhoud’ in plaats van ‘matig maar vaak onderhoud’. Inspecties zullen periodiek worden uitgevoerd om de staat van de objecten actueel in beeld te houden. 
Met het geld dat beschikbaar wordt gesteld, zal klein en groot onderhoud worden uitgevoerd en een enkel object op termijn vervangen worden. Met klein onderhoud wordt onder andere het functioneren van de objecten, namelijk het afvoeren van water, verbeterd. Met groot onderhoud daarentegen wordt door bijvoorbeeld herstelwerkzaamheden aan de objecten de veiligheid geborgd. Indien groot onderhoud niet meer mogelijk is of te duur wordt, zal een object worden vervangen.

Pagina opties