Woensdrecht plaatst nieuwe afvalbakken (23-03-2021)

Dit item is verlopen op 23-04-2021.
Afbeelding: Wethouder Kielman (afvalinzameling) onthult de eerste afvalbak nieuwe stijl bij het gemeentehuis

Beter scheiden en minder zwerfafval!

In de gemeente Woensdrecht worden de komende drie weken zeventien nieuwe afvalbakken met gescheiden compartimenten in de buitenruimte geplaatst. Speciale afvalbakken om ook in de buitenruimte afval te scheiden.

Woensdrecht staat bekend als de groene gemeente op de Brabantse Wal, en dat willen we graag zo houden. Enige tijd geleden is er binnen de gemeenteraad het verzoek gekomen om te onderzoeken wat de mogelijkheden waren voor gescheiden afvalbakken in de buitenruimte.
“De gemeente heeft sindsdien met behulp van subsidies en de toepassing van de zwerfafvalvergoeding een aantal speciale afvalbakken aangeschaft die het mogelijk maken om nu ook in de buitenruimte het afval te scheiden”, aldus portefeuillehouder afvalverwijdering Henk Kielman.

De aankomende drie weken worden er zeventien bakken met gescheiden compartimenten binnen de verschillende dorpskernen geplaatst. Alle kernen zijn vanaf de 2e week in april voorzien van 1 of meerdere van deze nieuwe afvalbakken.

“Niet alleen willen we met de nieuwe bakken de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de voorzieningen verbeteren maar willen we ook mensen meer bewust maken van hoe belangrijk het is om ook het afval te scheiden. Voor velen van ons is het inmiddels een gewoonte geworden, het scheiden van plastic, papier en etensresten. Door nu ook in de openbare ruimte aandacht te geven aan dit onderwerp hopen we dit bewustzijn te vergroten en tevens een extra bijdrage te leveren aan de gescheiden inzameling van grondstoffen. Niet alleen leveren de grote mooiere bakken een positieve bijdrage aan het straatbeeld ook de extra zichtbaarheid helpt om zwerfafval te verminderen”, besluit wethouder Henk Kielman.

Pagina opties