Woensdrecht steunt locatie nieuw windmolenpark niet (14-01-2020)

Dit item is verlopen op 14-02-2020.

De gemeente Woensdrecht is eind 2019 door de provincie Zeeland, Eneco en Zeeuwwind geïnformeerd over de ontwikkeling van een grootschalig windmolenpark op de grens van de gemeenten Woensdrecht en Reimerswaal. Vanwege het effect op het open polderlandschap van Woensdrecht, ondersteunen wij dit plan in de huidige vorm niet.

Wethouder Jeffrey van Agtmaal: “Vooropgesteld dat de gemeente Woensdrecht duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan en graag samen wil werken met andere overheden om over te kunnen gaan op duurzame energiebronnen, kunnen we niet achter het plan staan om een nieuwe windmolenpark op de gemeentegrens van Woensdrecht en Reimerswaal te realiseren. De voornaamste redenen hiervoor is de aantasting van ons karakteristieke open polderlandschap. Wij hebben dit standpunt inmiddels officieel schriftelijk kenbaar gemaakt. We verzoeken de gemeente Reimerswaal om het onderzoeksgebied uit te breiden, zodat er naar een andere locatie gezocht kan worden, zonder afbreuk te doen op het open polderlandschap”.

Aantasting open polderlandschap

Het plan van het windmolenpark behelst 16 windmolens van circa 200 meter hoog in het achterland van Reimerswaal. Het open polderlandschap vanuit Woensdrecht richting Zeeland zou hiermee sterk aangetast worden. Eerder werd om deze reden al de ontwikkeling van windpark Kabeljauwbeek verwezen naar de achtergrond van het Antwerpse havengebied. De strijd die hiervoor is gevoerd en de strategische keuzes die hiervoor zijn gemaakt, zouden met het huidige plan teniet gedaan worden.

Niet betrokken

Wethouder Van Agtmaal: “Naast ons bezwaar over de locatie, vinden we het ook jammer dat we pas erg laat in het proces geïnformeerd zijn over het plan van het nieuwe windmolenpark. De grens tussen Zeeland en Noord-Brabant zou geen beperking moeten zijn om naar een voor alle betrokkenen acceptabele invulling voor de klimaatopgaven te komen.”

Pagina opties